Regulačná novela prospeje liberalizácii trhu s elektrinou

Za elektrickú energiu platí najviac zo svojich príjmov v celej Európskej únii Slovensko


Najnovšie stanovisko Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska (ZZES), podľa ktorého „regulačná novela neprospeje liberalizácii trhu s elektrinou,“ nepovažuje Klub 500 za šťastné a nesúhlasí s ním. Novelu zákona o regulácii sieťových odvetví schválila vláda SR 15. novembra 2006 a podľa Klubu 500 táto právna norma naopak znamená začiatok liberalizácie trhu s elektrinou, pretože tá na Slovensku doteraz v praxi neexistuje. Podobná situácia je aj pri liberalizácii trhu s plynom. „Monopolní výrobcovia a distribútori elektrickej energie sa z pochopiteľných dôvodov akejkoľvek regulácii bránia,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Nie je tiež pravdou ani to, čo ďalej tvrdí ZZES, že „zmrazenie liberalizácie trhu s elektrinou a jeho plná regulácia – ako to údajne navrhuje spomínaná novela zákona – neprinesie dlhodobé riešenie súčasných problémov a výziev“. Ako zdôrazňuje T. Gregor, „regulačná novela má chrániť najmä odberateľov pred možným zneužívaním dominantného postavenia monopolnými dodávateľmi energií vrátane elektrickej“. A práve preto, že na Slovensku zatiaľ neexistuje v praxi liberalizovaný trh s energiami, regulačná novela má umožniť naozajstnú konkurenciu na trhu s energiami. A paradoxne na to nedoplatia ani monopolní výrobcovia a distribútori, ktorí budú mať týmto zákonom garantované primerané zisky, aby sa im podnikanie v tejto oblasti oplatilo. 
Nestačí teda, aby štát podporoval iba príchod investorov v oblasti nových výrobných kapacít na trhu s energiami, ako to žiada ZZES, ani posilnenie cezhraničného dovozu elektriny modernizáciou a dobudovaním prenosovej sústavy, ale podľa Klubu 500 principiálnym riešením je urýchlená dostavba nových výrobných kapacít, najmä dobudovanie dvoch blokov Mochoviec a najnovšie aj výstavba ďalších zdrojov prostredníctvom tzv. nových Slovenských elektrární na pôde jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice“, dodal T. Gregor.
„Inak sa potom nemôže stať, že Slovensko bude na popredných priečkach v rebríčku výšky cien elektrickej energie, o čom svedčí najnovší prieskum Eurostatu, podľa ktorého práve u nás vynakladáme na elektrickú energiu najviac peňazí zo svojich príjmov v celej EÚ“, zdôraznil T. Gregor.