Prepojenie D1 a R1 cez Ružomberok je nevyhnutné. Neustále menenie scenárov dobudovania infraštruktúry Slovensku škodí

Klub 500 so znepokojením sleduje, že vláda sa opäť chystá meniť scenár, ako prepojiť budúcu severnú diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R1. Podľa medializovaných informácií vláda zvažuje  dobudovať túto trasu cez Martin, namiesto doteraz preferovaného variantu s napojením v Ružomberku. Podľa Klubu 500 je neustále menenie scenárov spiatočnícke, odsúva konečné riešenie a v konečnom dôsledku tak len opäť skomplikuje situáciu v doprave i v priemysle.

Urýchlené dobudovanie cestnej infraštruktúry je nevyhnutné tak pre podporu existujúcich i nových investícií, ale aj  z hľadiska vyrovnávania regionálnych rozdielov. Kým doposiaľ sa hovorilo o dobudovaní R1 od Banskej Bystrice cez Slovenskú Ľupču a Nízke Tatry po Ružomberok, dnes prichádza do úvahy aj scenár západnej trasy smerom do Martina. Podľa Klubu 500 neustále menenie scenárov nielen odďaľuje dostavbu cestnej infraštruktúry, ale výrazne komplikuje situáciu v priemysle i v samotnej ekonomike.

Klub 500 považuje urýchlenie dobudovania prepojenia Banskej Bystrice a Ružomberka za projekt národohospodárskeho významu, ktorý začal byť ako prepojenie plánovaný ešte počas minulého režimu. Uvedený úsek bol a je plánovaný súbežne s potrebami priemyslu v dotknutých regiónoch a potrebami ekonomiky Slovenska. Ak bude vláda každé štyri roky meniť  scenár, dokončenie D1 a prepojenie na R1 sa stane nekonečnou témou a cestou do pekla,” hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Podľa Klubu 500 je dobudovanie trasy od Banskej Bystrice po Ružomberok dôležité aj z hľadiska odklonu kamiónovej dopravy z horského priechodu Donovaly. Odťaží problémové úseky a vyrieši okrem iného kritickú situáciu v meste Ružomberok, ktoré patrí medzi mestá s najvyššou intenzitou tranzitnej prepravy. V tejto súvislosti Klub 500 s prekvapením a obavami preto sleduje snahy opäť otvárať diskusiu ohľadne trasovania prepojenia diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1.

Do procesov súvisiacich s prípravou a výstavbou diaľnic neustále vstupujú  rôzne záujmy, pričom sa dookola opakujú potreby nových koncepčných štúdií, dopravných modelov, aj keď už boli prijaté rozhodnutia o výstavbe. Projektová dokumentácia a rozhodnutia sa neustále menia, čo predstavuje  značné priame finančné straty pre štát, ale aj pre stavebné firmy, ich zamestnancov a potenciálnych investorov smerujúcich do regiónu. Je na škodu veci, že prechádzajúce vlády tomuto úseku menovali veľmi málo pozornosti,” uzatvára výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.