Podnikatelia vítajú prijatie spoločnej európskej meny

Klub 500 sa teší z ďalšieho začlenenia Slovenska medzi najvyspelejšie krajiny Európy.


Klub 500 víta odporúčanie Európskej komisie pre vstup Slovenska do eurozóny, ktoré dnes schválila na svojom zasadnutí. Staneme sa tak šestnástym štátom Európskej únie, kde bude platiť jednotná európska mena. Posledným krokom tak ostane už len „odobrenie“ prijatia do eurozóny od politikov členských štátov únie, ktoré budeme očakávať v júni tohto roku. 

Pozitívne preto môžeme hodnotiť kroky slovenskej vlády, Ministerstva financií, Národnej banky Slovenska ako aj iných rezortov a zodpovedných politikov, ktorí tak naplnili jeden z najdôležitejších sľubov programového vyhlásenia vlády. Samozrejme, že k tomuto spoločnému cieľu pomohol aj stav slovenskej ekonomiky, pričom reformy predošlej vlády zabezpečili rozvoj hospodárstva a prílev investícií ako aj zodpovedný prístup súčasnej vlády v otázkach plnenia Maastrichtských kritérií. V neposlednom rade naše prijatie do eurozóny podporili aj zamestnávatelia svojim zodpovedným prístupom k podnikaniu a plneniu si svojich záväzkov voči štátu a voči svojim zamestnancom. Nesporne najväčšou výzvou pre Vládu po zavedení spoločnej meny bude prijatie ráznych opatrení na udržanie inflácie. Budú to najmä opatrenia, ktoré smerujú k úsporám vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu, ako aj opatrenia na stále zlepšovanie stavu slovenskej ekonomiky. Zintenzívniť a zlepšiť by sa mala aj kampaň ohľadom prijatia jednotnej meny, aby boli dostatočne informovaní a pripravení nielen podnikatelia, ale hlavne naši občania.

Ako uviedol predseda Klubu 500 Vladimír Soták: „Sme radi, že Slovensko využilo príležitosť a jednoznačne výhodnú pozíciu pre prijatie spoločnej európskej meny už v prvom možnom termíne, nakoľko nesplnenie kritérií a možné neprijatie by znamenalo zníženie dôveryhodnosti našej krajiny ako aj dôveryhodnosti v našu ekonomiku. Nielen, že by sa znehodnotila naša domáca mena, ale určite by takáto situácia zmenila v náš neprospech aj rozhodovanie sa investorov, či už domácich alebo zahraničných, pri rozširovaní výroby alebo nových investíciách.“