Podnikatelia vítajú návrhy na kompenzáciu zvýšených nákladov súvisiacich so zavedením elektronického výberu mýta.

Klub 500 oceňuje závery stretnutia, ktoré zvolal predseda vlády SR problematike zavedenia elektronického mýta, za účasti predstaviteľov AZZZ SR, RÚZ SR, Klubu 500, KOZ SR, ZMOS, Slovnaft, a. s., ČESMAD, Asociácie nákladných dopravcov, NDS, MDPT SR a MF SR. 
„Klub 500 už v roku 2005 na spoločnej tlačovej konferencii so Združením cestných dopravcov ČESMAD v súvislosti s návrhom na zavedenie elektronického výberu mýta vyzýval Vládu Slovenskej republiky na vytvorenie ekonomicky efektívneho systému tak aby neboli znevýhodnené slovenské podnikateľské subjekty, “ uviedol predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták

„Závery stretnutia sú pozitívnou správou pre výrobcov, prepravcov, ako aj pre občanov. Skutočnosť, že Vláda spoplatní do konca januára 2010 cesty prvej triedy nulovou sadzbou chápeme ako snahu zaviesť transparentný a spravodlivý systém, ktorý bude odzrkadľovať skutočné náklady a skutočne prejdené kilometre. Kompenzácia vyšších nákladov znížením spotrebnej dane je podľa nášho názoru korektná. Sme presvedčení, že uvedené zníženie spotrebnej dane v konečnom dôsledku so sebou prinesie aj podstatné zvýšenie spotreby nafty na Slovensku, nakoľko dopravcovia budú motivovaní tankovať na Slovensku, nie v zahraničí tak, ako tomu bolo doteraz, čo môže významne kompenzovať daňové výpadky v štátnom rozpočte (spotrebná daň a DPH),“ dodal V.Soták

„Dobrou správou pre slovenskú ekonomiku je že znižovanie spotrebnej dane sa nebude riešiť na úkor zvyšovania deficitu verejných financií a štátneho dlhu, ale škrtmi vo výdavkoch v tomto funkčnom období a redukciou počtu ministerstiev v budúcom funkčnom období,“ uzavrel V.Soták