Podnikatelia vítajú definitívne schválenie vysokoškolského zákona

Klub 500 vidí vo schválenej novele začiatok riešenia problémov v školstve.


Klub 500 s potešením prijal informáciu, že Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal novelu vysokoškolského zákona. Klub 500 je presvedčený, že prijatie novely vysokoškolského zákona je konečne začiatkom riešenia dlhodobo neriešených problémov v slovenskom vysokom školstve. Klub 500 dlhodobo upozorňuje na problémy vysokého školstva na Slovensku z pohľadu praxe a je rád, že súčasný minister školstva začal s jeho reformou.

„Doposiaľ žiadna vláda nerealizovala na Slovensku zásadné zmeny vo vzdelávacom systéme, vďaka čomu sme svedkami neustále klesajúcej kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Žiaľ sme svedkami, že absolventi vysokých škôl, ktorí nastupujú do našich spoločností sú čím ďalej tým viac svojimi vedomosťami vzdialení od praxe a jej potrieb. Dôsledkom toho je neustály rast nákladov potrebných na školenie a preškolenie nových zamestnancov tak, aby boli upotrebiteľní v praxi“ uviedol predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.

Kvalita vzdelávacieho procesu ide ruka v ruke s kvalitou pedagogického zboru. Preto vítame aj zvýšenie nárokov na kvalitu pedagogického zboru. Pozitívom novely je aj snaha o zlepšenie aplikácie výsledkov vysokoškolskej vedy do hospodárskej a spoločenskej praxe. Novela z pohľadu Klubu 500 prinesie jednoznačné zlepšenie možností pre spoluprácu vysokých škôl a praxe.
Sme presvedčení, že prijatie novely zákona aj zavedením spoplatnenia externého štúdia prinesie zvýšenie kvality vzdelávania nakoľko platby, ktoré sú v súčasnosti „na hrane zákona“ budú riadnym príjmom školy a budú využívané na zvyšovanie kvality vzdelávania. Pozitívom je aj obmedzenie počtu externých študentov, nakoľko z praxe vieme, že kvalitnejší – vzdelanejší absolventi sú absolventmi dennej formy štúdia.

„Jedine prepojením vysokých škôl s praxou dosiahneme rast úrovne vzdelávania. Tlak musí byť vytvorený jednoznačne na kvalitu pedagogického zboru. Ideálnym stavom by bola z nášho pohľadu povinnosť rotácie vysokoškolského pedagogického zboru medzi školou a praxou. Iba týmto spôsobom dokážeme do škôl priviesť najnovšie poznatky a potreby praxe.“ dodal V. Soták.
„Z pohľadu ekonomiky Slovenska a z pohľadu praxe musí mať v súčasnosti jednoznačnú prednosť vzdelanie technického smeru. Takmer všetci domáci podnikatelia a všetci investori, ktorí na Slovensko prišli pociťujú absolútny nedostatok vzdelaných technických kádrov pre chod svojich spoločností. Pýtame sa ako je možné, že máme na Slovensku 9.600 študijných odborov a pritom absolútny nedostatok kvalitných zamestnancov.“ uzavrel V. Soták.