Podnikatelia súhlasia s reguláciou monopolov

Klub 500 víta vládnu deklaráciu voči prirodzeným monopolom


Klub 500 podporuje kroky vlády voči monopolom v snahe dosiahnuť prijateľné ceny elektriny a ďalších energií. Podnikatelia sú presvedčení, že často ide o zneužívanie monopolného a dominantného postavenia a nepriehľadnú cenotvorbu. Plne konkurenčný trh by si s tým poradil, v prípade Slovenska však skutočná konkurencia chýba a musí ju nahradiť svojimi opatreniami štát. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Zelená kniha Európskej únie (EÚ) jednoznačne deklaruje zodpovednosť každého členského štátu za svoju energetickú bezpečnosť. Klub 500 preto víta kroky súčasnej vlády, ktorá na seba prevzala zodpovednosť v zmysle opatrení EÚ a vykonáva konkrétne kroky, smerujúce k obmedzeniu nekalého správania energetických monopolov. Veď ak sa na Slovensku vyrába elektrina najlacnejšie v EÚ a ceny sú druhé najvyššie, čím iným než zneužívaním postavenia sa to dá zdôvodniť?“, konštatoval T.Gregor.
Zároveň poukázal na skutočnosť, že Klub 500 dlhodobo upozorňuje na skutočnosť, že Slovensko sa blíži k energetickej kríze. Povinnosťou každého členského štátu EÚ je pritom vykonať opatrenia, ktoré zabezpečia jeho energetickú bezpečnosť, čiže dostatok energií za primeranú cenu. 

„Privatizácia energetiky tak, ako ju vykonala predchádzajúca vláda, zasadila ranu pod pás podnikateľskému prostrediu. Monopoly podnikajúce na Slovensku dokonale využívajú priestor a na úkor ostatných podnikateľských subjektov dosahujú neprimerané zisky. Predchádzajúca vláda deklarovaním tézy, že štát je zlý vlastník, vytvorila stav, že na Slovensku si ceny PHM vlastne diktuje jeden subjekt – Slovnaft, ceny plynu si diktuje tiež jeden subjekt – SPP a ceny energií si diktujú distribučné podniky spolu s talianskym Enelom. Potvrdilo sa, že horším vlastníkom ako štát je monopolný vlastník, ktorý ťaží z neexistencie efektívnej konkurencie“, vyhlásil T.Gregor

Poukázal aj na to, že vlastnícke práva v dominantných podnikoch vykonávajú ministerstvá, na čele s ministrami zodpovednými vláde. Jednoznačne to ukazuje, že zlými vlastníkmi boli konkrétni ľudia, ktorí sa nedokázali postarať o štátny majetok. Ak by téza o štáte ako zlom vlastníkovi platila, tak v susednom Česku by sa ČEZ za štátneho vlastníctva nestal najväčšou firmou v strednej Európe a reálne nestrojnásobil svoju trhovú hodnotu!
„Už prvé praktické skúsenosti so správaním sa talianskeho Enelu nám dávajú za pravdu, keď sme pred rokom tvrdili, že nie je pre Slovenské elektrárne (SE) najlepším partnerom. Veď prvé ponuky na ceny elektriny na rok 2007 sú od Enelu len pre podniky oproti roku 2006 vyššie o 20-41%!!! Preto sme presvedčení, že najlepším krokom pre podnikateľské prostredie aj krajinu, by bolo spätné odkúpenie SE Slovenskou republikou. Je najvyšší čas, aby sa realizovali opatrenia, ktoré umravnia správanie monopolov, tak aby sa Slovensko vysporiadalo s nedostatkom elektriny, ktoré nás v budúcnosti čaká tak, aby to malo čo najmenšie negatívne dôsledky. Dávame do pozornosti aj prípravu zákona v Poľsku, ktorá by mala umožniť zoštátniť energetické firmy v prípade snahy o ich prevzatie“, upozornil T.Gregor.

Dodal, že údajné možnosti dovozu elektriny a plynu zo zahraničia odberateľmi, tak ako to deklarovala predchádzajúca vláda, nie sú zatiaľ vo väčšom meradle reálne. Klubu 500 nie je známy ani jeden priemyselný subjekt, ktorý by si na Slovensko doviezol plyn zo zahraničia a pri elektrine sa len v súčasnosti ukazuje, aké bariéry pre dovoz vytvárajú rozvodné podniky.

„Súčasný stav len potvrdzuje, že predchádzajúci ministri hospodárstva Pavol Rusko a Jirko Malchárek pri privatizácii energetiky konali nekompetentne a návrhy, ktoré predkladali na rokovanie vlády neboli podložené reálnymi analýzami. Klub 500 vždy upozorňoval, že skôr ako sa akékoľvek opatrenie realizuje, musia byť spracované dopadové analýzy, ktoré jednoznačne preukážu odôvodnenosť navrhovaných opatrení. Veríme, že súčasná vláda prehodnotí všetky zmluvné záväzky Slovenskej republiky tak, aby dokázala naplniť svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo Zelenej knihy EÚ vo vzťahu ku garantovaniu energetickej bezpečnosti“, uzavrel T. Gregor.