Podnikatelia potrebujú stabilné zdroje energie

KLUB 500, Nobelova 18, 831 02 Bratislava
(združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)
24.mája 2004

Tlačová informácia-stanovisko Klubu 500

Podnikatelia potrebujú stabilné zdroje energie
Klub 500 podporuje dostavbu Mochoviec.

Klub 500 podporuje dostavbu tretieho a štvrtého bloku atómovej elektrárne v Mochoviach, za predpokladu ich ekonomickej efektívnosti a bezpečnosti na úrovni štandardov EU. Slovenské podniky potrebujú dlhodobo stabilné, cenovo a prepojením relatívne prístupné zdroje energie, ktoré nebudú podliehať výkyvom dodávok a cenovým šokom, ako sme teraz svedkami v prípade ropy a z nej odvodených cien derivátov a plynu. Takým zdrojom sa v súčasnosti javí iba atómová energia, uvádza sa v stanovisku Klubu 500, ktoré poskytol tlači jeho výkonný riaditeľ Ing. Mgr. Tibor Gregor.
,,Chápeme obavy rakúskej i domácej environmentálnej verejnosti z negatívnych dôsledkov využívania atómovej energie. Stojíme však v tejto otázke za ministrom hospodárstva Pavlom Ruskom a považujeme ju za vnútornú záležitosť SR. Podľa nás je dôležité, aby sa vyriešili otázky financovania dostavby a to aj bez nároku na štátne zdroje. Sme aj za použitie súkromných prostriedkov pre dostavbu na úrovni bezpečnostných štandardov EU, vrátane skladovania a likvidácie vyhoretého jadrového paliva, i likvidácie samotných atómiek po skončení ich životnosti. Pokiaľ sa nájdu ekonomické a ekologické riešenia, myslíme si, že dostavba tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach je najvhodnejším riešením zabezpečenia elektrickej energie pre potreby Slovenska, po odstavení jadrových blokov elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Túto skutočnosť je potrebné brať do úvahy aj pri pripravovanej privatizácii Slovenských elektrární, a.s. a uprednostniť investorov, ktorí sú schopní Mochovce dostavať“, uvádza sa vo vyhlásení.
Klub 500 však upozorňuje na to, že najprv sa musí legislatívne upraviť otázka regulátora trhu s energiami, čiže Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Regulátor musí zabrániť zneužívaniu monopolného, či dominantného postavenia na trhu v prípade distribútorov elektrickej energie, v oblasti transparentne stanovovaných poplatkov za prenos. ,,Kým nebudú vyriešené tieto otázky je Klub 500 proti doprivatizovaniu zvyšných 51 percent v energetických rozvodných závodoch. Úloha štátu ako garanta je nezastupiteľná a nesmie sa jej zbavovať“, uzatvára stanovisko Klubu 500.