Podnikatelia podporujú zámer Vlády opätovne spustiť odstavenú elektráreň.

Klub 500 plne podporuje rozhodnutie Vlády SR o znovu naštartovanie odstaveného bloku V-1 v Jaslovských Bohuniciach, nakoľko naši zamestnávatelia si plne uvedomujú aké kritické obdobie prežíva Slovenská republika v oblasti energetiky. V minulosti sme nepovažovali za správne stanovenie termínu k odstaveniu jadrovej elektrárne V-1 a upozorňovali sme, že toto rozhodnutie pred dokončením jadrovej elektrárne Mochovce postaví Slovensko do ťažko riešiteľnej situácie. Slovenská republika ako súčasť spoločnej republiky mala veľmi rozumne vybudovanú energetickú sústavu. Takisto úzka spolupráca s ČEZom zabezpečovala našej energetike bezproblémový chod. Žiaľ až privatizácia Slovenských elektrární a príchod Enel-u postavil Slovenskú republiku do pozície v ktorej sa dnes nachádza. Počas jej niekoľkoročnej prítomnosti na Slovensku nedošlo zo strany Enelu k vybudovaniu žiadnych nových kapacít, ktoré by nahradili výpadok odstavených Jaslovských Bohuníc, a to aj napriek ťažkým prísľubom predchádzajúcich ministrov hospodárstva, vrátane Vlády Mikuláša Dzurindu.
„Black-out je hrozba, ktorej sa musí obávať každý rozumný občan Slovenskej republiky, pretože black-out znamená totálny stop výroby priemyselných podnikov, ale znamená aj odstavenie domácností a miest od elektriny, škôl a nemocníc, čo má oveľa väčšie následky ako spôsobujú prírodné živly,“ uviedol predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.