Podnikatelia nesúhlasia s ročným zúčtovaním zdravotného poistného

Klub 500 zásadne nesúhlasí s ročným zúčtovaním zdravotného poistného v termíne k 30.júnu 2006. Považuje to za nesystémové opatrenie, ktoré zvyšuje administratívne zaťaženie podnikania a slúži len na naháňanie prostriedkov do verejného zdravotného systému. Tento systém vedie k zvyšovaniu odvodového zaťaženia a preto by táto zákonná povinnosť mala byť zrušená. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Vo všeobecnosti nemáme námietky voči inštitútu ročného zúčtovania, ak by jeho zavedenie bolo systematické a v konečnom dôsledku by viedlo k zníženiu sadzieb poistného. Pozitívum ročného zúčtovania vidíme v stanovení stropu odvedeného zdravotného poistenia a v systéme vracania preplatkov pre zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí odviedli na zdravotnom poistení v minulom roku viac ako uvedený strop (odvod z príjmu presahujúceho 43.095 Sk).

„Celá agenda ročného zúčtovania by však mala byť zavedená až po presune výberu odvodov pod jednu inštitúciu – daňové úrady. Následne by mala byť vykonaná dôsledná analýza výdavkov v poistných systémoch a prijaté efektívne opatrenia na zníženie výdavkov. Až po týchto opatreniach je možné uvažovať o zavedení ročného zúčtovania – aj to spoločne pre dane a odvody – s tým že by malo byť vykonávané automaticky správcom dane a odvodov“, navrhol T.Gregor.

Dodal, že súčasný systém vedie k zvyšovaniu odvodového zaťaženia, čo je pravým opakom záväzku vlády na zníženie odvodového zaťaženia z programového vyhlásenia. Vo vzťahu k Ministerstvu zdravotníctva trend neustáleho zvyšovania odvodov začal v minulom roku, kedy bola rozšírená povinnosť platenia zdravotných odvodov aj na príjmy, z ktorých sa odvody neplatili.

„Nevidíme dôvod v nekonečnom papierovaní, keď prehľad o príjmoch majú daňové úrady a prehľady o odvedenom poistnom zdravotné poisťovne. To by si však museli štátni zamestnanci tieto dva údaje porovnať a vykonať zúčtovanie automaticky a to je pre nich práca naviac. Firmy nie sú na zúčtovanie dostatočne pripravené, pretože celá táto povinnosť nebola pripravená systematicky a s dostatočným časovým predstihom. Od 27. apríla je v platnosti nový zákon, ktorý ukladá pre zamestnancov prvú povinnosť už do 7. mája, dokedy mali požiadať zamestnávateľa o toto zúčtovanie“, poukázal T.Gregor.

Zdôraznil, že pre zamestnávateľa sú s ročným zúčtovaním spojené zvýšené náklady. Potrebuje nový softvér, ktorý spracúva túto agendu a vznikajú mu náklady spojené so školením zamestnancov, ktorí vykonávajú zúčtovanie. Znamená to však aj ďalšie odvodové zaťaženie zamestnávateľov a zamestnancov. Zamestnávateľ doplatí 10% zo sumy prevyšujúcej zákonný strop príjmu zamestnanca a zamestnanec zaplatí 4% z tejto sumy. 

Na ilustráciu:

V konečnom dôsledku sa to negatívne dotkne zamestnávateľov vo všeobecnosti, strednej triedy zamestnancov a v neposlednom rade aj dôchodcov a študentov. Dodatočne totiž budú musieť zaplatiť 14% do zdravotnej poisťovne ak ich príjem prekročí polovicu minimálnej mzdy (t.j. 3.450-, Sk).
Za to, že sa firma odvďačí svojim zamestnancom tým, že im pridá 13. plat, vianočné odmeny, alebo jednorázovú odmenu, napríklad na základe dobrých hospodárskych výsledkov, pričom za jeden mesiac prekročí príjem zamestnanca 43.095,- Sk, bude pykať vo forme ďalších odvodových povinností !