Podnikatelia nesúhlasia aby sa skladali na ceny pre Enel

Klub 500: Investičný plán Enelu je neseriózny a preto treba nový tender

Klub 500 považuje investičný plán talianskej spoločnosti Enel pre Slovenské elektrárne v zverejnenej podobe za neseriózny a neprijateľný. Na jeho realizáciu sa majú poskladať vo zvýšených cenách všetci odberatelia, rovnako neštandardné sú požadované záruky a úľavy od štátu. Podnikatelia preto žiadajú vládu a ďalšie príslušné inštitúcie, aby zamietli investičný plán v predloženej podobe, zrušili tender a vypísali nové kolo výberového konania, so stanovenými podmienkami tak, že tendra sa môže zúčastniť len spoločnosť, ktoré prevádzkuje minimálne dve jadrové elektrárne. Na tlačovej besede Klubu 500 to navrhol jeho predseda Ing.Vladimír Soták.

„Považujeme za neprijateľné, aby sa na zabezpečenie ziskovosti jednej firmy navyšovali ceny elektriny jadrovými poplatkami vo výške 90 halierov za kilowatthodinu počas ôsmich rokov. Prečo sa majú na zisky Enelu poskladať všetci občania a podniky? Rovnako je pre nás neprijateľné, aby bola znásilňovaná nezávislosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý by mal zaručiť Enelu neprimeranými cenami elektriny návratnosť investícií. Výsmechom sú aj požadované stabilné príjmy za vyčlenenie rezervných kapacít pre štátnu Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu a pokles odvodov do fondu na vyraďovanie jadrových zdrojov“, konštatoval V.Soták.

Ďalej poukázal na to, že aj ďalšie miliardy s ktorými sa počítalo, ako s dividendami pre štátny rozpočet, sa majú použiť na zveľadenie súkromného majetku. A to všetko pri nedostatku zdrojov na likvidáciu Jaslovských Bohuníc. Záruky dostatočne vysokých cien elektriny chce Enel od štátu aj v prípade investícií na obnovu tepelných elektrární Nováky, Vojany, či výstavbu vodných elektrární na rieke Ipeľ a veterného parku v Jaslovských Bohuniciach.

„Regulačný úrad určuje elektrárňam už len cenu podporných služieb a výška výrobných cien elektriny závisí od konkurencie producentov. Zásahy štátu do nezávislosti ÚRSO a uprednostňovanie jedného výrobcu sú pre nás neprijateľné. Žiadame preto, aby konečné stanovisko k predaju prerokovala Vláda SR, nie iba MH SR a FNM. Celý proces musí byť transparentný, pod verejnou kontrolou a nesmie sa utajovať. Preto by mal prejsť odbornou verejnou diskusiou.“, vyzval V.Soták.

Dodal, že je potrebné preveriť aj činnosť privatizačného poradcu, pretože pri jasnom nastavení podmienok tendra, by k takejto situácii nemohlo dôjsť. Za neprijateľné označil, aby investičný plán spoločnosti Slovenské elektrárne bol neverejným dokumentom.„Podľa názoru Klubu 500 investičný plán Enelu, známy z jeho zverejnenej podoby, neukazuje na serióznosť tohto investora. Ak si už teraz vynucuje neštandardne podmienky, ako sa potom bude správať, keď bude mať dominantné postavenie na slovenskom trhu? Prijatím takéhoto investičného plánu by sa trh s elektrinou a systémovými službami dostal do podobného stavu, ako sme toho v súčasnosti svedkami pri trhu s plynom a s pohonnými hmotami. Úlohou štátu je zamedziť zneužívaniu dominantného postavenia veľkých hráčov na trhu a nie garantovať im nadsadené ceny“, zdôraznil V.Soták.

Poukázal aj na to, že nie je možné pokračovať v zvýhodňovaniach jednotlivých spoločností, tak ako je tomu v prípade nevýhodných zmlúv (Slovalco, PPC,OFZ Istebné). Podľa informácií Klubu 500 má spoločnosť Slovalco cenu 1MWh elektriny na úrovni okolo 780 Sk s poplatkami (bežný veľký odberateľ sa však dostane na cenu 2200 Sk/MWh). ,,Ako inak, než ironicky potom môže vyznieť správa, že „Víťazom prvého ročníka súťaže Projekt roka 2004 sa stal Projekt rozšírenia výroby a.s. Slovalco“, uzavrel V.Soták.

Klub 500 dáva na zváženie Vláde Slovenskej republiky, aj možnosť priamej výmeny akcií SE, a.s. a ČEZ, a.s. Toto prepojenie by garantovalo využite všetkých synergických efektov vyplývajúcich z opätovného prepojenia sietí, ktoré boli historicky vybudované ako jeden celok.