Podnikatelia nepovažujú ponuku Enelu za najlepšiu, Klub 500 nesúhlasí so stanoviskom privatizačnej komisie

Ponuku talianskej firmy Enel na kúpu Slovenských elektrární, a.s., nepovažuje Klub 500 za najvýhodnejšiu pre Slovensko, napriek údajne najvýhodnejšej ponuke. Na základe analýz sú podnikatelia presvedčení, že najlepším partnerom pre SE je česká spoločnosť ČEZ. Klub 500 preto vyzýva ministra hospodárstva Pavla Ruska aby si neosvojil odporúčanie privatizačnej komisie, ale aby uplatnil svoje právo navrhnúť vláde najvhodnejšieho uchádzača, ktorým je podľa nášho názoru ČEZ. ,, Dôsledky chybného rozhodnutia by slovenská ekonomika znášala celé roky“, povedal k privatizácii výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.
Ďalej dodal, že Klub 500 dlhodobo upozorňuje vo svojich stanoviskách k privatizácii SE, že energetika, jej stabilita, spoľahlivosť a pripravenosť na rozvoj, je základným predpokladom rozvoja slovenského hospodárstva. ,,Nevieme z akých podkladov a na základe akých kritérií vyhodnocovala hodnotiaca komisia, ale upozorňujeme že podľa našich analýz je ponuka ČEZ najférovejšia pre štát, pretože firma preberie na seba náklady na vyčlenenie bohunických A1, V1 a závodu na vyraďovanie jadrových zdrojov a preberie aj bohunický závodu na vyraďovanie jadrových elektrární.. Zároveň sa zaviazala reštrukturalizovať štátom garantované úvery v elektrárňach v sume najmenej 10 miliárd korún. ČEZ je zárukou, že sa dobudujú Mochovce a má najväčšie skúsenosti a know-how pre prevádzkovanie klasických aj jadrových zdrojov, ktoré vlastnia SE. Naproti tomu Enel nepreberá zmienené záväzky a ani neprevádzkuje atómové elektrárne, pretože tie sú na území Talianska zakázané. Dostavba Mochoviec s partnerom, ktorý nemá potrebné skúsenosti s jadrom, je nanajvýš riziková. Všetky tieto argumenty v prípade ČEZ odpadajú“, zdôraznil T.Gregor.

Ďalej poukázal na to, že nevýhodou ruského uchádzača RAO UES International je jeho netransparentnosť, globálne riziká a neistota, že rovnako ako v prípade Jukosu môže ruský štát zasahovať do jeho hospodárenia a prípadne rovnako ho existenčne ohroziť.

Príchodom ČEZ by mali SE získať investičný rating a tak by mohli reštrukturalizovať svoje úvery a znížiť požiadavky na štát. Český investor dodatočne do svojej ponuky zahrnul finančný bonus pre štát, spočívajúci v záväzku reštrukturalizovať štátom garantované úvery, ktoré v súčasnosti dosahujú cca 28,5 miliardy Sk a zvyšné úvery sú viac ako 26 miliárd Sk. V prospech ČEZ hovorí aj fakt, že bývalá československá energetika sa budovala ako jednotný celok a teraz by došlo len k jej opätovnému spojeniu. Firma prevádzkuje rovnaké typy jadrových i konvenčných zdrojov ako SE, má dobré odborné zázemie a pozná dokonale slovenské podmienky. Skúsenosti s dostavbou jadrovej elektrárne Temelín môže využiť pri dostavbe Mochoviec a má aj dostatočné kapacitné rezervy pre preklenutie obdobia medzi odstavením Jaslovských Bohuníc a nábehom nových kapacít z Mochoviec, upozornil T.Gregor.

Podľa analýz Klubu 500 by príchodom ČEZ mohli klesnúť ceny elektrickej energie – až o 20 percent a rovnako reálnou sa javí možnosť trvale výhodnejších cien elektrickej energie pre podnikateľské prostredie v SR aj ČR. Už v súčasnosti ČEZ dodáva elektrickú energiu výhodnejšie ako konkurencia. Pri spojení nastane synergický efekt komplexného využívania potenciálu zdrojov obidvoch spoločností, K dispozícii je možnosť využitia odborníkov, hlavne pre oblasť riadenia prevádzky , skúsenosti s reštrukturalizáciou v podobných podmienkach, prirodzený vzťah k podnikateľskému prostrediu Slovenskej republiky, silná konkurenčná schopnosť voči okolitým sústavám a dostatočné finančné zázemie, uzavrel T.Gregor.