Podnikatelia nepovažujú energetickú bezpečnosť za výmysel novej vlády

Klub 500: Švejnové vyjadrenia o dovoze elektriny sú nekompetentné


Vystúpenie ekonóma Ivana Švejnu 19.júla 2006 v TA3, ktorým sa vyjadroval k energetickej bezpečnosti Slovenska, svedčia o jeho neznalosti danej problematiky. Výroky že nie je dôležité či sa elektrina vyrába na Slovensku, alebo dováža a že nie je technický problém jej dovozu, ho dostatočne diskvalifikujú. Klub 500 preto považuje jeho vystúpenie za nekompetentné a zavádzajúce verejnosť. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Klub 500 dlhodobo upozorňoval verejnosť na to, že štát sa nesmie zbavovať zodpovednosti za energetickú politiku a musí niesť spoluzodpovednosť za dostatok energie aj v čase po odstavení Bohuníc a pred nábehom nových kapacít Mochoviec. To, že si nová vláda osvojila zásady energetickej bezpečnosti Slovenska, považujú podnikatelia združení v Klube 500 za pozitívum a nie predmet hodný argumentačne nepodloženej kritiky. Základným predpokladom energetickej bezpečnosti je dostavba Jadrových elektrární (JE) v Mochoviach, spolu s kompetentnou regulačnou politikou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a reguláciou prirodzených monopolov“, konštatoval T.Gregor.

Dodal, že v tomto kontexte Ivanom Švejnom prezentovaný dovoz elektriny, ako alternatívy domácej výroby, jasne odhaľuje jeho nekompetentnosť. V súčasnosti nie sú vybudované cezhraničné profily s takou kapacitou, aby sa dal na Slovensko doviesť celý objem chýbajúcej elektriny. Predchádzajúca vláda o tejto skutočnosti vedela, ale od momentu podpisu prístupovej zmluvy s EU, kde sa SR zaviazala odstaviť Bohunice, v tomto smere neurobila nič. Dokonca vo veci energetickej bezpečnosti neurobila ani základný krok v tom, že by zmluvne zaviazala spoločnosť Enel dostavbou 3. a 4. bloku JE Mochovce. Pritom Enel sa vyjadril, že len do mája 2007 bude potrebovať čas na to, aby spracoval štúdiu uskutočniteľnosti.

„Okrem technických problémov, je druhým závažným problémom, zabraňujúcim neobmedzeným dovozom elektriny, jej deklarovaný celoeurópsky nedostatok. Práve preto sa EÚ po päťdesiatich rokoch prvýkrát zaoberá témou energetickej bezpečnosti a už vo februári schválila dokument Green Book. Podľa neho bude na prelome tohto desaťročia v celej EÚ chýbať 10 až 15% elektriny ! Tak odkiaľ ju chce pán Švejna dovážať?!. Nehovoriac o tom, že Slovensko odstavením Bohuníc prichádza o najlacnejší zdroj elektriny – čím jednoznačne stúpnu jednotkové náklady o 20% ! Pri dovoze platí pravidlo ponuky a dopytu a to jednoznačne spôsobí ďalší rast cien“, poukázal T.Gregor.

Podľa neho predchádzajúca vláda takisto vo veciach regulácie neurobila opatrenia, ktoré by chránili oprávnených odberateľov, proti zneužívaniu monopolných postavení dodávateľov. Cena elektriny pre podnikateľov už nie je regulovaná. V Česku napríklad tamojší regulátor začal regulovať aj cenu plynu, pretože je oprávnené podozrenie, že pri nej dochádzalo k zneužívaniu monopolného postavenia. Na rozdiel od SR má na to vytvorené zákonné podmienky. Slovenský regulátor – ÚRSO však nemá takúto možnosť. Takže cenotvorba je vo väčšej miere na ľubovôli monopolov.

„Súčasné vyjadrenia predstaviteľov predchádzajúcej vlády na adresu energetickej bezpečnosti považujeme za tendenčné. Veď pri predaji Slovenských elektrární ich vláda ani len nezabezpečila predajnú cenu voči pohybu kurzu slovenskej koruny a SR tak prišla o 2 miliardy Sk. A to už mala za sebou skúsenosť s rovnakou chybou pri predaji SPP! Predchádzajúca vláda sa tiež pri predaji minoritných podielov v rozvodných závodoch a SPP vzdala možnosti reálnej kontroly nad týmito spoločnosťami. Potom dochádza k tomu, že tieto spoločnosti vynakladajú veľké prostriedky napríklad na reklamu (ktorú vôbec nepotrebujú), sponzorstvo, poradenstvo a pod. Faktom je aj skutočnosť, že celková cena elektriny a plynu (vrátane poplatkov) je na Slovensku jednou z najvyšších. To je dôsledok nekorektnej regulácie a toho, že regulované subjekty na Slovensku dosahujú neprimerané zisky“, uzavrel T.Gregor.