Podnikatelia chápu, že NBS musí strážiť infláciu

Klub 500 upozorňuje na dvojsečnosť zvýšenia úrokových sadzieb

Klub 500 neteší zvýšenie úrokových sadzieb komerčných bánk, ktoré bude sprevádzať utorkové zvýšenie základnej úrokovej sadzby Národnou bankou Slovenska (NBS). Na druhej strane podnikatelia chápu, že centrálna banka musí strážiť infláciu a plnenie kritérií pre zavedenie eura na Slovensku, čo je aj v ich záujme. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
„Zdraženie úverov môže poškodiť predovšetkým menších podnikateľov a pôsobiť negatívne aj pri predražení plánovaných investícií. Nebezpečné pre exportné podniky môže byť aj to, ak by na zvýšenie základnej sadzby reagovala slovenská koruna prílišným posilnením. Tržby exportérov by sa znížili a znížila by sa aj ich konkurencieschopnosť. Naopak prínosom je pribrzdenie inflácie, ktorá je od začiatku roka poháňaná neprimeranými zdražovaniami energií. Pokiaľ by sa inflácia vymkla spod kontroly, ohrozilo by to plánovaný termín zavedenie eura. Pritom čo najskoršie zavedenie eura a s ním spojenej stability je v záujme všetkých podnikateľov“, okomentoval situáciu T.Gregor.
Dodal však, že rast HDP v poslednom štvrťroku 2006 o 7,5% si vyžaduje dôkladnú analýzu. Nemusí byť za ním len negatívna vysoká spotreba obyvateľstva, ktorej sa obávajú niektorí ekonómovia. Môže to mať aj pozitívnejší základ v investičných dovozoch, hlavne pre automobilky, čo sa odrazí na neskoršom raste exportu. Časť zvýšenia rastu HDP môže byť aj pozitívnym dôsledkom uskutočnených ekonomických reforiem (o čom svedčí zvýšený výber daní o cca 20 mld Sk) a brzdiť takýto vývoj by bolo kontraproduktívne. 

„Pre pribrzdenie inflácie by sa mala viac angažovať aj vláda a to napríklad kontrolou neprimeraného rastu cien energií a zneužívania postavenia prirodzených monopolov a dominantných hráčov na trhu. Opatrná by mala byť aj pri predvolebnom rozdávaní peňazí daňových poplatníkov a zvyšovaní spotreby ešte stále neefektívneho štátneho aparátu a verejného sektora“, poukázal T.Gregor.
Dodal, že sa ukázalo, aké prezieravé bolo načasovanie NBS , ktorá rozhodla o vstupe do ERM II s predstihom už vlani. Zabránilo sa tým špekulačným kurzovým hrám a dôsledkom predvolebného boja nastávajúcich volieb. Ekonomika získala viac času na prípravu zavedenia eura. 

„Predpokladaný termín zavedenia eura – január 2009 je naďalej pre podnikateľov vyhovujúci. Stabilita spojená s členstvom v ERM II môže priniesť v budúcnosti aj ďalšie pozitívne efekty spojené s rastom ekonomiky. Očakávame však, že Národná banka Slovenska (NBS) bude robiť naďalej takú politiku, ktorá zabráni príliš rýchlemu neodôvodnenému zhodnocovaniu koruny“, uzavrel T.Gregor.