Neprejedzme si budúcnosť

Podnikatelia považujú v rozpočte za prioritu č.1 zníženie odvodov

Klub 500 považuje návrh štátneho rozpočtu na rok 2006, predložený Ministerstvom financií SR, za vcelku prijateľný, ale očakáva, že suma 5,4 miliardy Sk určená na priority , bude použitá naozaj na rozvoj Slovenska a nie na prejedenie. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Považujeme za prejedanie budúcnosti, ak sa značná časť peňazí určených na priority použije na zvýšenie priamych dotácií pre poľnohospodárov a potom sa hľadajú ďalšie peniaze na vývozy obilia, či dokonca sa uvažuje o jeho spaľovaní. Naopak plne podporujeme investície do školstva a znalostnej ekonomiky, ktoré zakladajú budúci rozvoj Slovenska. Pre zníženie nezamestnanosti a zvýšenie rastu ekonomiky je však najsprávnejším krokom snaha Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o znižovanie odvodového zaťaženia. Táto priorita má plnú podporu podnikateľov a je v záujme celej spoločnosti“, vyhlásil T. Gregor.

Dodal, že Klub 500 podporuje čo najrýchlejšiu systémovú zmenu, ktorá by priniesla uvažované celkové zníženie odvodového zaťaženia aspoň o 2 až 4 percentá. ,,Vláda by mala mať odvahu urobiť toto rozhodnutie, tak ako to bolo v prípade zavedenia rovnej dane. Sme presvedčení, že znížením odvodov klesnú prekážky na rast nových pracovných miest. Povzbudí to všetkých zamestnávateľov na vytváranie nových pracovných pozícií, čím sa znížia nároky na čerpanie sociálnych dávok a naopak stúpnu príjmy Sociálnej poisťovne, pretože sa zvýši počet poistencov“, konštatoval T.Gregor.

Podľa Klubu 500 je teraz správny čas na zníženie odvodov, pretože nasledujúce roky už bude Slovensko obmedzované plnením maastrichtských kritérií pred zavedením Eura. Podnikatelia poukazujú aj na odporúčania Svetovej banky, ktorá tvrdí, že jednou z príčin pretrvávajúcej nezamestnanosti, je vysoké daňové a odvodové zaťaženie nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Nezamestnaným sa neoplatí pracovať pri malom rozdiele medzi sociálnou podporou a nízkou čistou mzdou. Pre investorov sú zas dôležité nielen daňové sadzby, ale predovšetkým celková cena práce, kde SR zbytočne stráca.