Kozmetické zmeny duálnemu vzdelávaniu na Slovensku nepomôžu

Klub 500_TS_Duálne vzdelávanie_14052018

Novela zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá mala napomôcť riešiť situáciu v oblasti duálneho vzdelávania je v zásade kozmetickou úpravou. Napriek niektorým nepochybne pozitívnym zmenám v zákone naďalej ostávajú výrazné prekážky.

Záväzok zapojiť do roku 2020 až 12-tisíc žiakov odborných škôl do duálneho vzdelávania je podľa Klubu 500 príliš ambiciózny a nereálny. Dôvodom je najmä novela zákona o odbornom vzdelávaní schválená dnes v prvom čítaní v Národnej rade SR, ktorá nevyriešila zásadné nedostatky, ktoré v systéme sú. Klub 500 vníma ako najproblematickejšie oblasti najmä chaotické a roztrieštené riadenie a nedostatočnú motiváciu pre firmy na zapojenie do systému.

Chýbajúce riadenie
Zákon žiaľ neprináša zmenu v nesystémovom a chaotickom riadení prostredníctvom siedmich materiálne a personálne nevybavených stavovských a profesijných organizácií (a ôsmimi vyššími územnými celkami) a nezavádza centrálne riadenia systému jednou inštitúciou, ktorá je bežná v svete, naopak navrhuje sa tento systém rozšíriť o ďalšie materiálne a personálne nevybavené profesijné organizácie. Taktiež navrhované finančné benefity považuje Klub 500 za nedostatočné. ,,Práve rozdrobené a nesystémové riadenie systému duálneho vzdelávania je jedným z hlavných dôvodov jeho neúspechu na Slovensku. Paralelne budované administratívne štruktúry v siedmich organizáciách spôsobujú, že finančné prostriedky určené na riadenie systému duálneho vzdelávania sú vynakladané neefektívne a v konečnom dôsledku nie sú ani postačujúce,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Vysoké náklady
Podľa Klubu 500 zákon taktiež nemotivuje dostatočne firmy na vstup do systému duálneho vzdelávania. ,,Pre spoločnosti je duálne vzdelávanie drahé. Vynakladajú financie na hmotné zabezpečenie, vybavenie, vlastný personál ktorý študentov vzdeláva a pri tom nemajú žiadnu istotu, že po skončení štúdia nastúpi k nemu do zamestnania.“ upozorňuje Gregor. Napriek tomu, že v novele došlo k čiastočnému pozitívnemu posunu, firmy zapojené do systému budú aj naďalej viac strácať ako získavať. ,,Motivácia na zapojenie sa do systému je pre firmy aj naďalej veľmi nízka,“ pripomína Gregor.

Na základe horeuvedených skutočností Klub 500 vyzýva predkladateľov, aby si uvedomili osobnú zodpovednosť za výsledky, ktoré môžeme očakávať po implementácii tejto novely. Klub 500 deklaruje voči tejto novele vážne výhrady.

Zákon o odbornom vzdelávaní bol na Slovensku prijatý už pred desiatimi rokmi a žiaľ dnes je v ňom zapojených iba približne 2600 žiakov. Podľa Klubu 500 je jediným východiskom z uvedenej situácie zabezpečenie štíhleho a transparentného administratívneho riadenia systému duálneho vzdelávania a zároveň zvýšenie motivácií pre zapojenie sa do systému, spojenou s prijatím zásadnej reformy celého základného, stredného a vysokého školstva.