Koniec podnikových štipendií

Ministerstvo školstva SR presadilo prostredníctvom poslaneckého návrhu takú právnu úpravu podnikových štipendií, ktorá bude v konečnom dôsledku znamenať ich zánik. Novela zákona o vysokých školách zaviedla ustanovenie, podľa ktorého podniky, hoci investujú do študentov financie, čas a know-how, sa nebudú môcť so študentami dohodnúť, aby sa u nich po skončení štúdia na určitý čas zamestnali. Klub 500 upozorňuje, že na novelu, ktorá bola prijatá bez diskusie so zamestnávateľmi, doplatia najmä študenti. Firmy totiž nebudú mať dôvod poskytovať štipendiá bez záruky získania kvalifikovanej pracovnej sily.

Nenávratná investícia?
Podniky majú záujem poskytovať štipendiá študentom, ktorí sú ochotní u nich po skončení štúdia určitý čas pracovať. Teraz to však už nebude možné.  Tento obojstranne výhodný vzťah, na základe ktorého podniky získavali kvalifikovanú pracovnú silu a študenti finančnú podporu, prax a neskôr aj pracovné miesto, zmenila novela zákona o vysokých školách. Po novom, ak chcú podniky podporovať študentov, nebudú sa smieť s nimi zmluvne dohodnúť na odpracovaní určitého času po skončení štúdia. Podľa Klubu 500 to demotivuje firmy, aby za takýchto okolností investovali do študentov čas i peniaze: „Ak zamestnávateľ nemôže podnikové štipendium podmieniť záväzkom študenta nastúpiť a zotrvať v pracovnom pomere po ukončení štúdia – prečo by mal podporovať študentov poskytnutím štipendia a vynakladať finančné prostriedky? Treba pripomenúť, že aj v zahraničí je to bežná prax, že so študentom, ktorý poberal štipendium, uzatvára podnik pracovnú zmluvu,“  hovorí  výkonný riaditeľ Klubu 500, Tibor Gregor

Mohla to byť služba pre študentov
Novela zákona o vysokých školách mala pôvodne zmenou podmienok poskytovania podnikových štipendií pomôcť študentom a oslobodiť štipendiá od daňovo-odvodového zaťaženia. Nakoniec však boli prijaté aj ďalšie opatrenia, brániace podnikom dohodnúť sa so študentmi, aby sa u nich po skončení štúdia na určitý čas zamestnali.  Študenti tak v konečnom dôsledku na túto novelu doplatia. Veľké priemyselné podniky združené v Klube 500 už totiž avizovali, že štipendiá za takýchto okolností zrejme poskytovať viac nebudú: „Je veľmi pravdepodobné, že členovia Klubu 500 zrušia všetky zmluvy o štipendiách, pretože je neprijateľné, aby sme podporovali študenta 4 alebo 5 rokov, dávali mu peniaze a nemali sme žiadnu záruku, že k nám príde pracovať,“ dodáva predseda Klubu 500, Vladimír Soták. Okrem toho, že študenti si finančne prilepšili a následne získali pracovné miesto, mali  štipendiá pre nich  pridanú hodnotu aj v podobe prístupu do podnikov, spolupráce a pomoci pri seminárnych a ročníkových prácach. Teraz hrozí, že prídu aj o tento benefit.

Opäť „o nás bez nás“
Právna úprava podnikových štipendií bola do zákona vložená bez predchádzajúceho verejného pripomienkového konania. Zamestnávatelia dostali na pripomienkovanie pôvodne úplne iný poslanecký návrh, ktorý bol vecne radikálne zmenený až v parlamente v rámci rokovania výboru NR SR. Do tohto procesu už nemali zástupcovia zamestnávateľov šancu zasiahnuť a vyjadriť svoj názor. A to je podľa Klubu 500 neprijateľné: „Takýto postup, aby poslanci opätovne niečo schválili bez diskusie so zamestnávateľmi, si vyprosíme. Ak to má takto fungovať, nech štipendiá zo svojich prostriedkov poskytujú tí, ktorí za takýto návrh hlasovali,“ hovorí predseda Klubu 500, Vladimír Soták.

Klub 500 preto požaduje, aby vláda čo najskôr zákon opäť otvorila a prijala zmeny, ktoré budú v súlade s potrebami tak študentov ako aj zamestnávateľov.