Klub 500 žiada rovnaké podmienky pre domácich a cudzích investorov

Slovenské podniky sa cítia znevýhodnené

„Klub 500 víta príchod zahraničných investorov na Slovensko, ktorí vytvárajú pracovné miesta a znižujú nezamestnanosť. Považuje však za nešťastné, aby vláda podporovala 21%-nou štátnou pomocou z ceny investície, príchod investora do odvetvia, v ktorom má Slovensko silný domáci potenciál. Týmto spôsobom je priamo znevýhodnený domáci producent, ktorý okrem iného zamestnáva dvojnásobný počet zamestnancov, ako vytvorí nový investor“, vyhlásil T. Gregor. 

Reagoval tak na najnovšie neprimerané stimuly, ktoré by pri vstupe na Slovensko mala získať juhokórejská firma Hankook, čo však považujú slovenskí podnikatelia združení v Klube 500 za riziko pre domáceho výrobcu pneumatík Matador, a.s. Púchov. Žiadajú preto, aby sa niektoré neprimerané zložky štátnej podpory pre zahraničných investorov upravili tak, aby sa minimalizovali riziká domácich výrobcov.

„Slovenskí podnikatelia žiadajú upraviť systém prideľovania investičných stimulov tak, aby v prípade príchodu investora do odvetvia, v ktorom sú na Slovensku domáci výrobcovia, boli stimuly automaticky poskytnuté v primeranom rozsahu aj domácim podnikateľom. Aby sme sa nedostali do situácie, že na jednej strane vytvoríme 1600 pracovných miest a na druhej strane stratíme 3000. Je si potrebné uvedomiť, že na investičné stimuly sa poskladajú aj domáci podnikatelia, ktorí ich vlastne touto formou darujú svojim priamym konkurentom“, zdôraznil T. Gregor.

Klub 500 už v minulosti upozorňoval na to, že je potrebné, aby v odvetviach, kde má Slovenská republika silný domáci potenciál, venovala vláda SR rovnakú pozornosť aj domácim investorom nielen zahraničným.