Klub 500 vyzýva vládu SR, aby hľadala možnosti diverzifikácie energetických zdrojov

Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení v kapitole Hospodárska politika deklaruje, že „podporí možnosti diverzifikácie zdrojov a ciest pre ropu a zemný plyn a bude vytvárať podmienky pre vybudovanie spojovacích vedení so sústavami okolitých štátov. Zapojením sa do medzinárodných projektov posilní pozíciu Slovenskej republiky ako významného partnera v oblasti bezpečnosti dodávok ropy a plynu pre Európu“.
Klub 500 pozorne sleduje kroky vlády v energetickej oblasti a je znepokojený tým, že podobné situácie, aká nastala v týchto dňoch prerušením dodávok ruskej ropy pre viaceré krajiny Európskej únie, sa môžu zopakovať a môžu ohroziť energetickú bezpečnosť našej krajiny.
„Vyzývame vládu SR, aby čo najrýchlejšie dopracovala energetickú stratégiu Slovenska, ktorej súčasťou budú alternatívne riešenia zabezpečenia diverzifikácie primárnych zdrojov energie, ako sú elektrina, zemný plyn a ropa“, uvádza sa v stanovisku Klubu 500, podľa ktorého prílišná závislosť na zdrojoch ropy a zemného plynu z Ruskej federácie robí slovenskú ekonomiku zraniteľnou.
„Bolo by vhodné, aby rezort hospodárstva vytvoril skupinu odborníkov, ktorá predloží v krátkom čase reálne alternatívne riešenia na dodávky zemného plynu a ropy aj z iných zdrojov a krajín, ako je to v súčasnosti. Podobne by bolo vhodné, aby bola vypracovaná jasná koncepcia, odkiaľ vezme Slovensko chýbajúcu elektrickú energiu, pretože po roku 2008 odstavením druhého bloku jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach budeme závislí na dovoze elektriny, keďže nám bude chýbať asi štvrtina kapacity, ktorú sme ešte vlani mali k dispozícii“, uvádza sa vo výzve Klubu 500.
Príkladom krajín , ktoré už uplatňujú diverzifikáciu zdrojov, môžu byť susedné Česko a Poľsko. Praha síce dováža stále viac, ako polovicu dodávok ropy z Ruska, no zvyšné zdroje má z ropovodu z Ingolstadtu. Podobne Poľsko uvažuje o využití prístavného terminálnu v meste Gdansk na dovoz ropy po mori z iných krajín, ako z Ruska. Susedné Maďarsko by sa objavením veľkých nálezísk zemného plynu na juhu krajiny už v krátkom čase tak isto mohlo stať oveľa menej závislé na zemnom plyne z Ruska.
„ Keďže Slovensko nemá vlastné prírodné zdroje zemného plynu, ani ropy, je hľadanie iných alternatív jednou z priorít pre súčasnú vládu, aby zabezpečila energetickú bezpečnosť krajiny“, konštatuje vo svojom stanovisku Klub 500.