Klub 500 vyzýva vládu na súbežné rokovanie s dvomi uchádzačmi

Klub 500 vyzýva vládu na súbežné rokovanie s dvomi uchádzačmi


Klub 500 vyzýva vládu na paralelné rokovania s prvými dvomi uchádzačmi o kúpu Slovenských elektrární, a.s., talianskou spoločnosťou Enel a českou ČEZ. Odstráni sa tak akákoľvek pochybnosť o subjektívnom preferovaní vopred vybraného uchádzača a v transakčných dokumentoch má štát možnosť dosiahnuť výhodnejšie podmienky a cenu. Je povinnosťou Vlády SR zaoberať sa upresnenou ponukou ČEZ vo výške 1,19 mld. eur (47,6 miliardy Sk). Informovali o tom predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták a výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

Stanoviská Petra Mitku z PriceWatehouseCoopers sú iba dôkazom jeho minimálnych praktických skúseností a prakticky nulových skúseností z prevádzky jadrových elektrární a výroby elektrickej energie. Je zarážajúce, že ministerstvo hospodárstva si na tak závažné rozhodnutie nevybralo poradcov z radov skutočných odborníkov. Taktiež zloženie privatizačnej komisie nesvedčí o dostatočných skúsenostiach z oblasti prevádzky energetických zariadení a výroby elektrickej energie. 

Už samostatný fakt, že hlavným kritériom, ktoré rozhodne o víťazovi je z 90% cena, je absolútne neštandardný. Spochybňujeme aj hodnotenie zvyšných 10%, do ktorých žiadnym spôsobom nevstupovali pozitívne synergické efekty, ktoré by sa spojením sústav dosiahli. Spoločnosť Enel aj napriek svojej kapitálovej sile a technickej vyspelosti, ako je prezentovaná, zatiaľ nedokázala zabezpečiť dostatok elektrickej energie pre Taliansko a je odkázaná na jej nákup.

Z analýz Klubu vyplýva, že zjednotenie sústavy, v prípade ak by SE získal ČEZ, dáva predpoklad zníženia ceny elektriny o 18%. Naopak v prípade Enelu, vzhľadom na to, že Taliansko má druhú najvyššiu cenu elektriny v Európe, sa dá očakávať presný opak – zvýšenie cien.

Klub 500, verí že minister Pavol Rusko nakoniec odporučí Vláde SR súbežné rokovanie so spoločnosťami ČEZ a Enel a až na základe týchto rokovaní sa rozhodne o víťazovi tendra. Klub 500 žiada Vládu SR, aby radšej rozhodla o zrušení tendra, ako o jeho ukončení bez toho, aby predajom slovenskej energetiky zabezpečila pre každého občana a každú firmu zlepšenie podmienok v oblasti budúcich cien elektriny. Skutočnosť, že slovenská energetika bola budovaná dlhých 70 rokov spolu s českou, nás vedie k presvedčeniu, že žiadna z okolitých energetických spoločností nedokáže využiť synergické efekty tak, ako ČEZ. V období, keď nám chýbajú prostriedky v zdravotníctve a školstve, v období, keď minimálne prostriedky smerujú do kultúry, si slovenská ekonomika nemôže dovoliť zlé rozhodnutie. Nevidíme dôvod, prečo by sme sa mali s privatizáciou Slovenských elektrární ponáhľať viac ako je treba. Naopak, žiadame Vládu SR, aby rozhodla o obnovení rokovaní s Európskou úniou o neuzavretí blokov V1, pretože v EU je nedostatok lacnej elektriny. Chceme zdôrazniť, že ani jedno z našich stanovísk nie je namierené proti ministrovi hospodárstva ani Vláde SR, ale naše životné skúsenosti nás nútia zaujímať veľmi nekompromisné stanoviská.