Klub 500 vyzýva vládu k razantnejšiemu postupu proti energetickým monopolom

Klub 500 je znepokojený správaním spoločnosti Enel Slovenské elektrárne a.s. na trhu s elektrinou. Návrhy cien pre priemyselných odberateľov na Slovensku na rok 2008, ktoré sú vyššie oproti roku 2007 až o desiatky percent považujeme za nekorektné a hraničiace so zneužívaním monopolného postavenia na trhu. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.
,,Považujeme preto za nevyhnutné, aby štát zo svojej pozície využil všetky zákonné spôsoby k tomu, aby zabránil neodôvodnenému obohacovaniu monopolných spoločností na úkor odberateľov, a to aj cestou regulácie cien komodity. Je pre nás neprijateľné, aby sa ceny elektriny pre odberateľov stanovovali na základe aukcií, v ktorých je zo strany Slovenských elektrární ponúknutých len 10% kapacít. Toto je z nášho pohľadu účelové, nakoľko vytvára dojem nedostatku a tlak na rast ceny.“, konštatoval T.Gregor.
Štruktúra slovenskej energetiky a jej výrobných zdrojov nás ešte stále, a to aj po odstavení prvého bloku jadrovej elektrárne V-1 v Jaslovských Bohuniciach, radí medzi krajiny s najnižšími výrobnými nákladmi na jednotku vyrobenej elektriny. Je preto neprijateľné a nepochopiteľné aby sa ceny elektriny radili medzi najvyššie v EU, a to nielen pre priemysel, ale aj pre domácnosti. 
,,Sme sklamaní správaním spoločnosti Enel, nakoľko bola zo strany predchádzajúcich ministrov hospodárstva v procese privatizácie prezentovaná ako spoločnosť, ktorá na Slovensko prinesie významné know-how, tak jediným opatrením je z nášho pohľadu len rast cien elektriny a enormný nárast zisku spoločnosti. Vláda Slovenskej republiky by pre našu ekonomiku urobila najlepšie, ak by sa so spoločnosťou Enel dohodla na spätnom odkúpení podielu v Slovenských elektrárňach. Zároveň žiadame Vládu, aby zverejnila všetky zmluvy súvisiace s predajom podielu v Slovenských elektrárňach, nakoľko je zarážajúce, že spoločnosť Enel je vlastníkom viac ako 66% akcií Slovenských elektrární, čo je zjavne v rozpore s podmienkami tendra.“, uzavrel T.Gregor.