Klub 500 vyzýva vládu, aby v Bruseli presadila vyššie kvóty obchodovania s emisiami

Rozhodnutie Európskej komisie o znížení kvót obchodovania s emisiami oxidu uhličitého na roky 2008 až 2012 je proti záujmom slovenskej ekonomiky


Rozhodnutie Európskej komisie ( EK ) znížiť kvóty obchodovania s emisiami oxidu uhličitého pre Slovensko na roky 2008 až 2012 z pôvodne navrhovaných 41,3 mil. ton na 30,9 mil. ton považuje Klub 500 za krok, ktorý môže vážne poškodiť slovenskú ekonomiku. EK znížila kvóty spolu až desiatim členským krajinám EU25, pričom päť krajín zatiaľ vôbec plánované kvóty nenahlásilo v pôvodnom termíne do 30.6.2006, za čo budú niesť sankcie EK. 
„ Predovšetkým veľké podniky doplatia na zníženie plánovaných kvót skleníkových plynov, čo môže vážne poškodiť ich obchodné výsledky“, uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. „V niektorých podnikoch by dodatočné zníženie kvót mohlo dokonca viesť k obmedzeniu výroby, narušeniu podnikateľských plánov a ohrozeniu zamestnanosti. Aj preto Klub 500 vyzýva vládu SR, aby využila všetky možné diplomatické, ale najmä odborné páky a argumenty a apelovala na prehodnotenie dnešného rozhodnutia EK a dosiahla zvýšenie kvót predaja emisií skleníkových plynov na hodnoty blížiace sa pôvodnému návrhu“, zdôraznil T. Gregor.
Už zníženie kvót emisií na roky 2005 až 2007 o 5 miliónov ton ročne spôsobí slovenským podnikom pri cene 24 EURO za tonu oxidu uhličitého straty za takmer 15 mld. korún. Aj preto ďalšia redukcia kvót, ktorú najnovšie schválila EK ešte viac prehĺbi túto stratu. „ Aj preto by mala vláda SR čím skôr osloviť príslušné orgány EK cieľom otvorenia tejto témy a vytvorenia priestoru na ďalšie odborné rokovania, na ktoré vidíme priestor aj v samotnej správe EK, ktorá od SR potrebuje dodatočné informácie o nových zdrojoch emisií“, dodal T. Gregor