Klub 500 vyzýva na zníženie spotrebných daní z palív

KLUB 500, Nobelova 18, 831 02 Bratislava
(združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)
20.mája 2004

Tlačová informácia

Štát sa zbavuje spoluzodpovednosti za vysoké ceny energií

Za súčasné vysoké ceny pohonných hmôt je zodpovedný nielen rast cien ropy na svetových trhoch, ale aj vysoké spotrebné dane a nedostatočná kontrola cenotvorby regulátormi trhu. Štát sa však prostredníctvom vyhlásení ministerstva financií tejto spoluzodpovednosti snaží zbaviť a prenáša tak bremeno na podnikateľské subjekty, ktoré strácajú konkurencieschopnosť. Slovensko má pritom najvyššie spotrebné dane z okolitých krajín a je smutné, že sa tak stalo v dôsledku chyby ministerstva financií, ktoré v minulom roku uprostred zdaňovacieho obdobia prikročilo k zvýšeniu spotrebných daní. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.
,, Ministerstvo financií pri tom strká hlavu do piesku a s istotou sebe vlastnou tvrdí, že spotrebné dane sa znižovať nebudú .Neberie si ani príklad z okolitých krajín, kde už prikročili k zníženiu svojich sadzieb spotrebných daní (mimochodom aj tak nižším sadzbám v porovnaní so Slovenskom). Ministerstvo financií týmto spôsobom zdiera slovenských podnikateľov a teší sa, že sa mu zvyšujú príjmy štátneho rozpočtu z DPH (zvyšuje sa základ dane – cena ropy – zvyšuje sa aj platená DPH)“, povedal T.Gregor.
Klub 500 vyzýva zodpovedných úradníkov, aby sa pozreli napríklad na cenotvorbu spoločnosti Slovnaft, a.s., ktorá veľmi rada ceny benzínov upravuje smerom nahor, čo dokumentuje aj priložený graf. Z neho ďalej vyplýva, že reakcia na znižovanie cien ropy už zďaleka nie je taká rýchla a značná.