Podnikatelia vyzývajú na zásah štátu voči Slovnaftu

Klub 500: Slovnaft zahmlieva situáciu

Rozhodnutie rafinérskej spoločnosti Slovnaft, že prestáva pravidelne informovať o zmenách svojich maloobchodných cien, považuje Klub 500 za ďalší krok proti zákazníkom a snahu firmy znepriehľadniť trh. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Mgr. Ing. Tibor Gregor.

,,Zrušením zverejňovania referenčných cien sa už zákazník nebude mať podľa čoho orientovať a v nevedomosti bude tankovať drahšie pohonné hmoty. Uvedený krok Slovnaftu považujeme za ďalšiu snahu firmy zahmliť situáciu na trhu tak, aby z uvedenej situácie mohla ešte viac ťažiť. Zároveň sa tým rafinéria chce vyhnúť kritike pri zvyšovaní cien a umožní jej to ešte nehoráznejšie – bez verejnej kontroly- zvyšovať ceny. Za obzvlášť farizejský považujeme výrok, že tento krok rafinérie by mal prispieť k zvýšeniu konkurencie na trhu, čo by malo byť prínosom pre zákazníka. Hodnotíme to ako presne opačný krok, vedúci k neprehľadnému zdieraniu obyvateľstva a podnikov“, upozornil T.Gregor.

Dodal, že súčasný rekordný rast svetových cien ropy, sprevádzaný ešte drastickejším zvyšovaním cien ropných produktov na slovenskom trhu rafinérskou spoločnosťou Slovnaft, považujú slovenskí podnikatelia združení v Klube 500 za najvyšší čas na zásah štátu. ,,Klub vyzýva Ministerstvo financií SR a ďalšie príslušné štátne orgány na čo najrýchlejšie zákonné kroky, proti zneužívaniu monopolného postavenia Slovnaftu na trhu s palivami. Zároveň očakávajú, že ministerstvo prehodnotí aj daňové zaťaženie a navrhne taký model, ktorý umožní donútiť predajcov premietnúť zníženie daní do konečných cien palív. V krajnom prípade to môže byť stanovením maximálnych cien, či maximálneho zisku“. navrhol T.Gregor.

Poukázal pritom na to, že neprimerané nárasty zisky Slovnaftu, dosiahnuté v dôsledku neexistencie efektívnej konkurencie a na úkor spotrebiteľov, si zasluhujú potrestanie a pokutu. Odvolávanie sa na vývoj cien ropy na medzinárodných trhoch považuje klub za trápnu zámienku. V Hospodárskych novinách bol 27.júna 2005 zverejnený príklad , že od 8.apríla do 18.mája 2005 ropa zlacnela o 4 doláre a cena benzínu ostala nezmenená. Druhý príklad – rast cien na čerpačkách Slovnaftu za posledné tri mesiace bol o 11,5%, pri raste ropy za uvedené obdobie iba o 4,42%. Tieto údaje usvedčuje rafinériu z účelových klamstiev. Z dlhodobého hľadiska cenová krivka palív zo Slovnaftu nekopíruje svetový vývoj, ale pokles cien prichádza s oveľa väčším časovým oneskorením, ako je to v prípade rastu cien. Neprimerané vysoko je nastavená aj cenová základňa, z ktorej firma zdražuje.

,,Historický cenový rekord v prelomení hranice 60 USD za barel ropy spôsobil pokles cien amerických akcií. Táto cenová hranica je vo výške, ktorá ohrozuje celý výrobný reťazec, pretože znamená hrozbu celoplošnej inflácie. Rast cien ropy nad hranicu 60 USD už nie je možné stlačiť rastom produktivity práce, ani ďalšími úsporami pri jej spotrebe. Takto okomentovali situáciu na svetových akciových trhoch finanční analytici. Slovenskí podnikatelia sú presvedčení, že sa to odrazí aj na situácii v SR. Preto sú prekvapení, že pri takmer dvojnásobných cenách pohonných hmôt oproti USA, necháva súčasná situácia kompetentné orgány chladnými“, vyhlásil T.Gregor.