Klub 500 vyzýva na radikálnejšie zníženie odvodov

Každé zníženie odvodov považujú podnikatelia za pozitívny krok

Klub 500 podporuje návrh ministra práce sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka znížiť nemocenské odvody pre zamestnávateľov. Navrhované zníženie o 0,4 percenta však považuje za symbolické a sčasti znehodnotené predĺžením hradenia práceneschopnosti zamestnancov na 14 dní. Podnikatelia sa preto prihovárajú za čo najrýchlejšiu systémovú zmenu, ktorá by priniesla uvažované celkové zníženie odvodového zaťaženia aspoň o 2 až 4 percentá. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Celkový rozsah zníženia by mal byť výsledkom politickej dohody. Oceňujeme dlhodobú snahu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré deklaruje potrebu zníženia odvodového zaťaženia o 2 až 4 percentá. Vláda by mala mať odvahu urobiť toto rozhodnutie, tak ako to bolo v prípade zavedenia rovnej dane. Sme presvedčení, že znížením odvodov klesnú prekážky na rast nových pracovných miest. Povzbudí to všetkých zamestnávateľov na vytváranie nových pracovných pozícií, čím sa znížia nároky na čerpanie sociálnych dávok a naopak stúpnu príjmy Sociálnej poisťovne, pretože sa zvýši počet poistencov“, konštatoval Tibor Gregor.

Slovenskí podnikatelia združení v Klube 500 sa snažia o zníženie odvodov už dlhší čas. Poukazujú pritom aj na odporúčania Svetovej banky, ktorá tvrdí, že jednou z príčin pretrvávajúcej nezamestnanosti, je vysoké daňové a odvodové zaťaženie nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Nezamestnaným sa neoplatí pracovať pri tak malom rozdiele medzi sociálnou podporou a nízkou čistou mzdou. Vidíme priestor v znížení aj ostatných poistných odvodov, ako úrazového, zdravotného, invalidného, resp. garančného poistenia. Vyzývajú preto Vládu SR, aby pokračovala v reformách a napĺňaní sľubov o znížení celkového príjmového zaťaženia.

„Pre investorov sú dôležité nielen daňové sadzby, ale predovšetkým celková cena práce. V týchto nákladoch Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami EU zbytočne stráca. Klub 500 hodnotí pozitívne doterajšie reformné kroky Vlády SR, ale pre ďalší prílev zahraničného kapitálu, ale aj ochoty domácich podnikateľov investovať do rozširovania výroby, je potrebné znížiť príliš vysoké sociálne odvody, predražujúce celkovú cenu práce“, uzavrel Tibor Gregor.