Klub 500 vystúpil z AZZZ

KLUB 500, Nobelova 18, 831 02 Bratislava
(združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)
30.apríla 2004
Tlačová informácia – Stanovisko Klubu 500 k vystúpeniu z AZZZ
Výzvy na zmeny v AZZZ ostali nerealizované
Klub 500 vystúpil z AZZZ

Klub 500, združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov , rozhodol na svojom zasadnutí 29.apríla 2004 v Bratislave o vystúpení z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). Dôvodom je, že asociácia na čele s Michalom Ľachom a Františkom Bruckmayerom, si dlhodobo neplní základné povinnosti v oblasti obhajoby práv zamestnávateľov. Klub 500 nebude vstupovať do novej zamestnávateľskej organizácie – Republikovej únie zamestnávateľov, ale bude aj naďalej pozorne sledovať vývoj na poli zamestnávateľských organizácií. Informoval o tom predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.
,,Klub 500 nenašiel v rámci AZZZ podporu na presadenie svojich návrhov na jej reštrukturalizáciu, napriek tomu, že predložil požadovaný projekt a dal vedeniu asociácie dostatok času na jeho pripomienkovanie a aplikovanie. Cieľom tohto úsilia bolo, aby AZZZ kompletne prehodnotila svoj systém fungovania tak, aby po vstupe do EÚ spĺňala všetky atribúty modernej, dynamickej a akcieschopnej organizácie. Vedenie asociácie však namiesto sebareflexie odmietlo kritiku, zakopalo sa vo svojich pozíciách, čím spôsobilo rozkol v radoch zamestnávateľov“, zdôraznil V.Soták.
Ďalej poukázal na to, že na naštartovaní práce AZZZ mali v minulosti podiel jej zakladatelia vo vedení – Michal Ľach a František Bruckmayer, ktorí sa však po rokoch stagnácie stali brzdou a v súčasnosti ju pochovávajú. ,,Bolo by nesprávne zvaľovať vinu len na pánov Michala Ľacha a Františka Bruckmayera, spytovať svedomie by si mali aj nefunkčné zväzy na čele s ich generálnymi sekretármi. Je zaujímavé, že členovia týchto zväzov sú spokojní s ich aktivitou, resp. nečinnosťou. Toto je súčasný stav v AZZZ na prahu vstupu do EU“, poukázal na situáciu V.Soták.
Klubu 500 chýbajú v asociácii základné atribúty profesionálne pracujúcej zamestnávateľskej organizácie. Patrí medzi ne kvalifikovaný a profesionálny aparát, spracovaný systém práce, systém obhajoby záujmov jej členov, pripomienkového konania a nominácií do orgánov tripartity. Klub 500 pripraví ešte jeden model fungovania AZZZ, ktorý pomôže v komunikácii s vládou a odbormi, tak aby sa im asociácia stala dôstojným partnerom. Toto sa však dá uskutočniť iba s ľuďmi, ktorí majú záujem na vybudovaní a fungovaní skutočne profesionálnej organizácie.
Klub kritizoval prácu AZZZ už začiatkom novembra 2003, keď poukázal na to, že sa stáva spolkom, ktorý si tvorí akúsi vlastnú kabinetnú politiku, bez jasnej stratégie a transparentnosti . Vyčítal jej, že je vo svojich vyhláseniach nečitateľná – nedáva jasné signály navonok, nekomunikuje o svojej činnosti a rozhodnutia orgánov sú len výkrikom do tmy, ktoré neberie nikto vážne a ktoré nerešpektujú ani len jej členovia. Asociácia nemala svojich zástupcov v legislatívnej rade vlády SR a nestala sa dôstojným reprezentantom všetkých zamestnávateľov a dôstojným partnerom vlády SR, pri spracovaní vízií hospodárskeho rozvoja spoločnosti. Výzvy Klubu 500 na výmenu na čele asociácie a vybudovanie profesionálneho aparátu ostali nevypočuté a AZZZ je dodnes najslabším článkom tripartity.