Klub 500 víta znenie programových téz

Podľa podnikateľov realizácia opatrení v programových tézach bude prínosom pre podnikateľské prostredie.

Klub 500 vníma pozitívne znenie schválených programových téz formujúcej sa vládnej koalície, ktorých definitívne znenie bolo zverejnené 24.6.2010. 
„Opatrenia, najmä v oblasti zmeny Zákonníka práce vnímame ako tie, ktoré zásadným spôsobom zlepšia podmienky pre tvorbu nových pracovných miest. Pružnosť Zákonníka práce totiž vnímame ako mimoriadne dôležitú najmä v čase hospodárskej krízy. Klub 500 v tejto súvislosti víta návrh opatrenia, ktorým by sa obmedzilo súčasné privilegované postavenie odborov na úkor iných zástupcov zamestnávateľov, ako aj zrušenie núteného rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ktoré považujeme za zásah do ústavných práv zamestnávateľov,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Tibor Gregor
Ako jedno z hlavných pozitív vníma Klub 500 deklarovanú reformu odvodov na Slovensku, nakoľko vysoké odvodové zaťaženie je z pohľadu Klubu 500 jedna z hlavných prekážok pre tvorbu nových pracovných miest. 
Klub 500 oceňuje deklarovaný jasný postoj k územnej samospráve, a to návrhom na schválenie komunálnej reformy a opatreniami, ktoré by mali v budúcnosti zamedzovať bezúčelnému zadlžovaniu sa miest a obcí. Ako pozitívum vnímame avizované prijatie opatrení, ktoré by mali viesť k väčšej motivácii pre spoluprácu obcí, ako aj naznačené opatrenia v metodike stanovovania niektorých majetkových daní. 
Pozitívnymi opatreniami sú z pohľadu Klubu 500 aj opatrenia v oblasti justície a verejného obstarávania, ktoré sú už dlhodobo kameňmi úrazu slovenskej ekonomiky.
„Privítali by sme, aby znenie programového vyhlásenia vlády obsahovalo aj zmenu podmienok čerpania prostriedkov z fondov EU tak, aby neboli diskriminovaní domáci zamestnávatelia bez ohľadu na ich veľkosť. V tejto súvislosti pre Klub 500 zostáva aj naďalej prioritou kvalita podnikateľského prostredia, ako aj ochrana súkromného vlastníctva,“ dodal Gregor. 
„Veríme, že k realizácii navrhovaných opatrení pristúpi nová vládna koalícia čo najskôr tak, aby ich realizáciou dopomohla k oživeniu ekonomiky a tvorbe nových pracovných miest a že nespomalí tempo výstavby diaľnic, ktorých výstavba znamená pozitívny krok pre potenciálnych investorov do zaostalejších regiónov Slovenska,“ uzavrel Gregor.