Klub 500 víta zásah regulátora vo veci cien plynu

Klub 500 oceňuje rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý v pondelok 24.októbra definitívne schválil zníženie poplatkov za prepravu zemného plynu pre všetkých odberateľov v budúcom roku o 16,3 percenta. Podnikatelia to považujú za správny príklad ako má regulátor trhu chrániť odberateľov pred svojvôľou monopolistov. Klub pritom pozitívne hodnotí aj úlohu ministra hospodárstva Jirka Malchárka a očakáva, že štátne a regulačné orgány budú rovnako postupovať aj v prípade ďalších monopolistov zneužívajúcich postavenie na trhu. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Mgr. Ing. Tibor Gregor.

„Zvláštnu pochvalu si zasluhuje fakt, že regulačný úrad zamietol návrh ceny za distribúciu od plynárov, ktorý podľa neho nebol v súlade s výnosom o regulácii prepravy a distribúcie zemného plynu, ale schválil rozhodnutie na základe vlastných výpočtov. To je signál, že ÚRSO plní funkciu, ktorú má – zreálnením cien plynu ochraňovať trh pred zneužitím monopolného postavenia SPP“, konštatoval T.Gregor.

Ďalej poukázal na to, že Klub 500 už dva roky upozorňuje na neprimerané zvyšovania cien Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), ktoré sa odrazili aj v jeho astronomických ziskoch. Pritom zmyslom regulácie je vytváranie a podpora prostredia blízkeho konkurenčnému prostrediu. Okrem problému ceny za distribúciu, ktorá sa na konečnej cene podieľa jednou tretinou, však podnikatelia poukazujú aj na problém ceny za samotný plyn.

„Klub 500 žiada zverejniť nákupnú cenu, za ktorú SPP kupuje plyn na základe dlhodobých zmlúv, pretože má podozrenie, že tento subjekt zneužíva svoje monopolné postavenie a využíva súčasný rast cien plynu na svoje bezdôvodné obohacovanie. Je si potrebné uvedomiť, že dlhodobé zmluvy nie sú výsledkom know-how súčasných majiteľov SPP, ale výsledkom práce štátu, ako predchádzajúceho vlastníka“, poukázal T.Gregor.

Dodal, že podľa informácií klubu sa pri uzatváraní zmluvných záväzkov na dodávky zemného plynu v minulosti nepoužívalo previazanie na ceny ropy. Viazanie cien ropy a plynu nemá logiku – veď vyčíňanie hurikánov v USA, ktoré odstavilo rafinérske kapacity a viedlo k zvýšeniu cien ropných produktov, predsa nemalo žiadny vplyv na ťažbu ruského zemného plynu. Dôležitým faktom je aj to, že ani nie polovica svetovej produkcie zemného plynu sa ťaží spolu s ropou (taktiež ruský plyn sa neťaží spolu s ropou).

,,Klub 500 je presvedčený, že úlohou štátu je vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia. V prípade monopolných a dominantných firiem je jeho povinnosťou chrániť spotrebiteľov pred ich svojvôľou a dosahovaním neprimeraných ziskov. Preto vítame kroky príslušných ministerstiev i ÚRSO na zamedzenie zneužívania monopolných postavení jednotlivých subjektov na energetickom trhu. Príkladom je aj ČR, kde tamojší regulačný úrad neváhal a rozhodol, že začne regulovať aj cenu plynu aj pre podnikateľov, pretože nadobudol podozrenie, že tamojší RWE Transgas zneužíva monopolné postavenie“, uzavrel T. Gregor.