Klub 500 víta prijatie novely Zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Regulačný úrad musí byť pod prísnejšou kontrolou, pretože jeho rozhodnutia majú jeden z najväčších vplyvov na ekonomiku krajiny.


Klub 500 privítal schválenie novely Zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré schválila Národná rada Slovenskej republiky v treťom čítaní. 
Klub 500 dlhodobo upozorňuje na skutočnosť, že predchádzajúce znenie Zákona o regulácii v sieťových odvetviach nechráni odberateľov – čo je mimochodom zákonom stanovená povinnosť regulátora – ale len upevňuje monopolné postavenie regulovaných subjektov. 

„Dôsledkom tejto skutočnosti je fakt, že ceny energií v Slovenskej republike patria medzi najvyššie v krajinách Európskej únie,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Podľa neho upevnenie monopolného postavenia v predchádzajúcom znení zákona je dané aj tým, že regulátor prakticky nemá žiaden dosah na ceny komodity pre oprávnených odberateľov, a to ani v prípade, ak je podozrenie, že regulované subjekty zneužívajú svoje dominantné postavenie a správajú sa doslova koristnícky. Práve na tieto prípady myslia aj príslušné smernice EÚ, ktoré v takýchto prípadoch umožňujú regulačnému úradu prechodnú reguláciu komodity aj pre oprávnených odberateľov.

„Pýtame sa v tejto súvislosti, prečo sa predchádzajúca vláda dlhodobo bránila implementácii týchto ustanovení smerníc EÚ? Veď práve tieto ustanovenia využili v susednej Českej republike, kde regulačný úrad reguluje aj cenu plynu pre oprávnených odberateľov práve preto, lebo regulátor usúdil, že dodávatelia plynu v ČR zneužívajú svoje monopolné postavenie, a tým jednoznačne chráni odberateľov,“ spresnil T. Gregor.

„Sme presvedčení, že regulačný úrad musí byť pod prísnejšou kontrolou, pretože dopady jeho rozhodnutí majú jeden z najväčších vplyvov na ekonomiku krajiny. Už sa nesmie opakovať história, keď úrad vydával také rozhodnutia, ktoré porušovali zákony a ústavné práva, o čom svedčia aj dve rozhodnutia senátov Ústavného súdu SR a jedno rozhodnutie pléna Ústavného súdu,“ konkretizoval T. Gregor.

Klub 500 súčasne upozorňuje, že veľký dôraz sa musí dávať na výber členov regulačnej rady a nanovo by mala byť definovaná aj zodpovednosť členov regulačnej rady. „Transparentnosť činnosti úradu by mala byť daná aj povinnosťou zverejňovať podklady, ktoré by viedli k vydaniu rozhodnutí. Podobná povinnosť platí napríklad aj v USA,“ dodal T. Gregor.

Klub 500 v tejto súvislosti odmieta kritiku opozície a členov regulačnej rady URSO, ktorí sa kritikou jednoznačne snažia zbaviť svojej zodpovednosti za súčasný protiprávny stav a za vydávanie tajných a protiústavných rozhodnutí. 

Súčasný stav na slovenskom energetickom trhu vôbec nie je liberalizovaný. Neexistuje totiž jediný konečný odberateľ (mimo SPP), ktorý by si mohol doviesť čo i len 1m3 plynu pre svoju spoločnosť. Takisto v oblasti elektroenergetiky sme sa dostali po odstavení prvého bloku elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a po nedobudovaní cezhraničných profilov do stavu, že sa na Slovensko dá bezpečne doviesť len 10% spotreby elektriny. „Preto akákoľvek argumentácia o liberalizovanom slovenskom trhu len potvrdzuje absolútnu neznalosť problematiky.“ uzavrel T. Gregor