Klub 500 víta kroky NBS proti silnej korune

Slovenskí podnikatelia združení v Klube 500 podporujú kroky Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá v piatok 26.11.2004 znížila úrokové sadzby ako reakciu na príliš rýchle posilňovanie slovenskej koruny (SKK). Neprimerane rýchle posilňovanie koruny je podporené špekulatívnym kapitálom a pozitívnymi očakávaniami investorov a nie výkonnosťou ekonomiky. Slovenská ekonomika je proexportne zameraná a vysoký kurz SKK znevýhodňuje exportérov, znižuje im celkové tržby a zisky z vývozu a znižuje konkurencieschopnosť produkcie na zahraničných trhoch. Táto situácia vyvoláva aj tlak na znižovanie stavu pracovníkov a prepúšťanie. Konštatuje sa to v tlačovej informácii Klubu 500, ktorú masmédiám poskytol jeho výkonný riaditeľ Ing. Mgr. Tibor Gregor.

,, Oceňujeme prístup NBS, ktorá bráni makroekonomickú stabilitu Slovenska. Slovenské podniky potrebujú čo najstabilnejšie prostredie, bez extrémnych výkyvov, aby mali čas reagovať na očakávaný vývoj. Je potrebné si uvedomiť, že na Slovensku je minimum firiem, ktoré majú vyrovnanú bilanciu z pohľadu nákup/export tak, aby sa ich kurz slovenskej koruny nedotýkal. Podniky už tento rok čelia drastickému zdraženiu pohonných hmôt, čiastočne dopadom zdraženia iných energií a aj doterajšiemu posilneniu koruny. Jej ďalšie zhodnocovanie by už mohlo mať na mnohých exportérov likvidačné účinky. Ceny na rozhodujúcich trhoch v EU sú v súčasnosti ustálené na pomerne nízkej úrovni. Pád dolára viedol k presýteniu trhov EU a priniesol ceny za ktoré sa takmer neoplatí exportovať do dolárových oblastí“, varoval T.Gregor.

Klub 500 očakáva, že znižovanie úrokových mier sa konečne premietne aj do investičnej politiky komerčných bánk a odrazí sa v úrokových mierach požičiavaných zdrojov. Banky si totiž naďalej účtujú neprimerane veľký rozdiel medzi vkladmi a poskytovanými úvermi. Podnikatelia stále pociťujú, aj pri celkovom prebytku likvidity na trhu, neochotu poskytovať úvery. Naďalej prevažuje ochota bánk investovať do štátnych cenných papierov a nie úverov podnikom. Z tohto pohľadu vníma Klub 500 aj znižovanie úrokových mier ako nástroj na ozdravenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Klub zároveň víta kroky vedúce k čo najskoršiemu zavedeniu eura na Slovensku, čím sa pozície slovenských podnikov stabilizujú.