Klub 500 víta iniciatívu Miklošovho ministerstva

Podnikatelia teraz je správny čas na zníženie daní

Klub 500 víta iniciatívu ministerstva financií, ktoré analyzuje možnosti zníženia daní. Podnikatelia podporujú každý návrh na zníženie daňového zaťaženia a súčasnú situáciu, kedy sa vybralo o 20 miliárd Sk viac daní, než bol plán, považujú za správny okamih na znižovanie daní. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

„Sme za zníženie sadzby dane z príjmov, ale aj DPH, pretože viacero odvetví, medzi ktorými je cestovný ruch a stavebníctvo, doplatilo na zrušenie zníženej sadzby DPH. Alternatívou by bolo zníženie odvodového zaťaženia. Vo všeobecnosti nás teší pozitívny trend vo výbere daní. Skutočný výber daní dokazuje, že zníženie sadzieb daní z príjmov môže viesť k následnému zvýšeniu daňových príjmov“, konštatoval T. Gregor.

Poukázal na to, že už doterajšie zníženie dane z príjmov prinieslo zvýšenie ich celkovej vybranej sumy, pretože sa podnikom viac oplatilo zaplatiť dane. Radikálne sa znížil podiel šedej ekonomiky a daňovo motivovaný odliv kapitálu do zahraničia. Podľa názoru Klubu 500 existuje ešte stále priestor na ďalší rast daňových príjmov, vyvolaný znížením dane z príjmov, napríklad na 15 percent. Podnikatelia sa prehriatia ekonomiky neobávajú, pretože ich exportná výkonnosť je brzdená posilňujúcou sa slovenskou korunou.

,,Klub 500 by privítal čo najskoršie zníženie daní, alebo odvodov, tak aby sa nestali predmetom licitácie a politického boja pred voľbami. Potom by hrozilo, že logické argumenty budú pochované v politickom zápase. Klub 500 preto vyzýva politické strany naprieč celým politickým spektrom na dohodu, v záujme dlhodobo udržateľného zdravého rastu slovenskej ekonomiky“, uzavrel T.Gregor