Klub 500 stojí za NBS v boji proti príliš rýchlemu posilňovaniu koruny

Klub 500 podporuje všetky kroky Národnej banky Slovenska (NBS) v boji proti príliš rýchlemu posilňovaniu slovenskej koruny (Skk).Oceňuje pritom jej zásadový postoj, ktorým čelí neoprávnenej kritike za svoje opatrenia na pribrzdenie posilňovania domácej meny. Slovenskí podnikatelia sú presvedčení, že súčasné neprimerane rýchle zhodnocovanie Skk negatívne pôsobí na exportne orientované podniky a niektoré z nich môže priviesť až k existenčnými problémom a prepúšťaniu zamestnancov. Posilňovanie slovenskej koruny nie je dané výkonnosťou slovenskej ekonomiky, ale pozitívnymi očakávaniami investorov a pozitívnymi hodnoteniami Slovenska. Konštatuje sa to v tlačovej informácii Klubu 500, ktorú masmédiám poskytol jeho výkonný riaditeľ Ing. Mgr. Tibor Gregor.

,,Neprimerané zhodnocovanie koruny je spôsobené faktormi, ktoré nemajú oporu v makroekonomike, predovšetkým špekulatívnym kapitálom. Hra rizikového kapitálu na posilňovanie stredoeurópskych mien, hlavne českej koruny, dvíha so sebou aj slovenskú korunu. Varovné signály vysiela aj zahraničnoobchodná bilancia zo záveru minulého roka, ktorá signalizuje zníženie dynamiky exportu. V tejto situácii je NBS poslednou inštanciou, ktorá môže situáciu upokojiť. Odmietame kritiku NBS ako neopodstatnenú a pýtame sa, kde by bol súčasný kurz slovenskej koruny, keby NBS nebola v priebehu minulého roka niekoľkokrát znížila úrokové sadzby a aj intervenovala?“, vyhlásil T.Gregor.

Ďalej poukázal na to, že exportne orientované firmy sú schopné absorbovať iba určitú úroveň posilňovania Skk. Za hranicu posilnenia Skk voči Euru považujú maximálne 3 percentá ročne, pritom len za január tohto roka sa koruna posilnila o viac ako 1%. V žiadnom prípade však by posilňovanie nemalo presiahnuť rast HDP. Slovensko musí ešte veľa doháňať, aby sa aj mikroekonomika dostala na potrebnú úroveň. Na Slovensku je minimum firiem, ktoré majú vyrovnanú bilanciu z pohľadu nákup/export tak, aby sa ich kurz slovenskej koruny nedotýkal. Prílišná volatilita výmenného kurzu ohrozuje aj plnenie inflačných cieľov a záväzkov pre budúce zavedenie Eura, uzavrel T.Gregor.

Klub 500 bude aj naďalej sledovať všetky opatrenia NBS voči výmennému kurzu slovenskej koruny počas roku 2005. Silná ekonomika sa nedá dosiahnuť iba neprimeraným posilňovaním slovenskej koruny ale rozsiahlymi opatreniami, ktoré zabezpečia zvýšenie zamestnanosti, odstránenie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a vyrovnaný rozpočet SR. Je pre nás nepochopiteľné že niektoré inštitúcie mimo NBS sa iba prizerajú na negatívny vplyv špekulatívneho kapitálu.