Klub 500: Škandalózny úmysel vyhnúť sa dostavaniu Mochoviec

Podnikatelia nesúhlasia aby investičný plán Enelu neobsahoval Mochovce


Klub 500 považuje za absolútne neprijateľné, aby slovenská vláda pri schvaľovaní investičného plánu talianskej spoločnosti Enel pre Slovenské elektrárne (SE), nezaviazala talianského investora povinnosťou dobudovať jadrové elektrárne (JE) v Mochovciach. Túto možnosť pripustil minister hospodárstva Jirko Malchárek, ktorý v rozhlasových nočných dialógoch na otázku, či Slovensko zaviaže taliansku spoločnosť Enel dostavbou JE Mochovce odpovedal zamietavo s tým, že nie je dôvod, aby tak Slovensko v investičnom plán robilo. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
„Podľa bývalého ministra hospodárstva Pavla Ruska bola dostavba Mochoviec hlavnou podmienkou privatizácie elektrární. Práve potreba dodatočných nákladov na dostavbu bola príčinou nízkej kúpnej ceny v hotovosti. Ak sa minister Malchárek pokúša zbaviť zodpovednosti za to, že Enel nedostavia Mochovce, je to len nepodložený alibizmus na lacný výpredaj elektrární a ohrozenie celej ekonomiky nedostatkom elektriny po odstavení Jaslovských Bohuníc“, vyhlásil T.Gregor.
Poukázal na to, že Enel klučkuje už od vyhlásenia za víťaza tendra a to predkladaním rôznych verzií nerealistických investičných plánov, počítajúcich s finančnou spoluúčasťou spotrebiteľov v cenách elektriny, či štátu formou úľav. Vrcholom neserióznosti by však bolo, ak by vláda schválila verziu bez záväznej dostavby Mochoviec.
„Je potrebné si uvedomiť, že Ministerstvo hospodárstva a Vláda SR, sú v konečnom dôsledku priamo zodpovedné za energetickú politiku. Slovensko sa po odstavení JE Bohuníc stane závislým na dovoze elektriny. Stane sa tak v čase, keď bude v Európe celkový nedostatok elektriny, čo v konečnom dôsledku spôsobí rapídny rast jej cien. Pritom v súčasnosti má Slovensko jedinečnú šancu a príležitosť, aby si zabezpečilo sebestačnosť vo výrobe a dodávkach elektriny, za prijateľné ceny a to práve dostavbou Mochoviec. Nie sú pravdivé tvrdenia ministerstva hospodárstva že Slovensko nemá možnosť zaviazať spoločnosť Enel dostavbou Mochoviec. Slovenská republika predsa schvaľuje investičný plán a dostavba Mochoviec je investícia ako každá iná“, zdôraznil T.Gregor.
Dodal, že je načase sa spýtať aj na to kde sa začína a kde končí zodpovednosť člena Vlády SR, keď sa noví ministri nehlásia k záväzkom svojich predchodcov. Príkladmi sú vystúpenia Ruska a Malchárka, ale aj Kaníka a Radičovej. „Čo sa stane a akým spôsobom sa vyvodí zodpovednosť, ak sa zistí, že nemajú pravdu, že zavádzajú verejnosť? Ako sa môže stať, že na svetlo vychádzajú podpísané zmluvy a dodatky, o ktorých Vláda tvrdí že o nich nevie a že o nich nebola informovaná? A k tomu všetkému sa tieto dohody musia plniť?!“, uzavrel T. Gregor.