Klub 500 považuje zisk SPP za neprimeraný

Dnes zverejnené hospodárske výsledky Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) len potvrdzujú dlhodobé výhrady Klubu 500 k neprimeraným ziskom tejto spoločnosti na úkor odberateľov. Čistý zisk SPP za rok 2004 na úrovni 21,6 miliardy korún (za rok 2003 20,45 miliardy korún), dokazuje, že firma má oproti priemyslu, ale i plynárenským spoločnostiam v okolitých krajinách, neprimerane vysoko nastavenú mieru zisku. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Mgr. Ing. Tibor Gregor.

„Na túto skutočnosť Klub 500 dlhodobo upozorňuje na všetkých možných úrovniach od Vlády SR, NR SR, MH SR až po ÚRSO. Súčasný stav je možný iba pri zachovávaní monopolného postavenia SPP, bez reálne vytvoreného fungujúceho trhu. V opačnom prípade by cenová úroveň zemného plynu na Slovensku, v porovnaní s okolitými krajinami ako ČR, Poľsko, Maďarsko, ale i najvyspelejšími krajinami EU ako Nemecko, nedosahovala pri priemysle také výrazné rozdiely. Chápeme prirodzenú snahu SPP ako podnikateľského subjektu o maximalizáciu zisku, ale táto snaha nesmie ísť na úkor ostatných podnikateľov a obyvateľstva“, vyhlásil T. Gregor.

Ďalej poukázal na to, že astronomické zisky SPP dokazujú, že na Slovensku sa stále nedá hovoriť o prostredí blízkemu konkurenčnom, keďže priemysel pracuje s rentabilitou na úrovni štyroch percent. Neprimeraná výška zisku monopolného dodávateľa SPP pritom potvrdzuje výhrady, ktoré Klub 500 dlhodobo vznáša proti výške regulovaných cien. Pritom zmyslom regulácie by malo byť vytváranie a podpora prostredia blízkeho konkurenčnému prostrediu, konštatoval T. Gregor.

„Nie sme za krížové dotácie medzi jednotlivými druhmi odberateľov, ale sme za jasné a transparentné pravidlá. Tvrdenie, že príčinou zisku SPP, a.s. je tranzit zemného plynu neobstojí. Oproti minulým rokom práve tieto výnosy výrazne klesali, hlavne vplyvom menšieho prepravovaného objemu plynu a výrazným poklesom kurzu USD oproti SKK. Pri transparentnom oddelení účtovníctva SPP za tranzit, distribúciu a obchod (prikazoval to aj starý zákon o energetike), by bolo jasne vidieť i základnú príčinu výrazného nárastu zisku u SPP. Na základe poznania regulačných metód a vzorcov sme presvedčení, že regulátor má stále dostatočný priestor na eliminovanie neprimeraných ziskov energetického sektora“, povedal T. Gregor. 

Poukázal aj na to, že úlohou štátu je spoluvytváranie priaznivého podnikateľského prostredia. V prípade monopolných a dominantných firiem je povinnosťou štátu chrániť spotrebiteľov pred ich svojvôľou a dosahovaním neprimeraných ziskov, na úkor ostatných. Kroky príslušných ministerstiev i ÚRSO majú viesť k zamedzenie zneužívania monopolných postavení jednotlivých subjektov na energetickom trhu, uzavrel T. Gregor.