Klub 500 považuje za zlý vtip výroky Philippe Bouclyho

Klub 500 zásadne nesúhlasí s dnešnými vyjadreniami predsedu predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Philippe Bouclyho na ekonomickom fóre Stredoeurópskej iniciatívy (SEI). Podnikatelia nepovažujú partnerstvo štátu a súkromného kapitálu v podnikoch sieťových odvetví za prospešné pre odberateľov, pretože sa vďaka upevňovaniu monopolného postavenia regulovaných subjektov stali ich „rukojemníkmi“. Povedal to výkonný riaditeľ Klubu 500 Mgr. Ing. Tibor Gregor, v reakcii na Bouclyho výroky.

„Nie je úlohou prirodzených monopolov naháňať prostriedky do štátneho rozpočtu formou dividend. Na Slovensku sme sa kvôli neexistujúcej liberalizácii dostali do stavu, keď priemyselní odberatelia majú najvyššie ceny plynu z okolitých krajín. To je dôsledok nepochopenia pôsobenia monopolných subjektov na trhu. Súčasné postavenie monopolných regulovaných subjektov na Slovensku je také, že na úkor odberateľov dosahujú neprimerané zisky. A to aj v porovnaní s podobnými subjektami v zahraničí – svedčí o tom napríklad aj hospodárenie materských spoločností SPP“, zdôraznil T.Gregor.

V reakcii na Bouclyho výrok: ,,Partnerstvo štátu a súkromného kapitálu v podnikoch sieťových odvetví je veľmi prospešné“, T.Gregor dodal:,, Ale pre vyťahovanie neprimeraných ziskov od priemyselných odberateľov a obyvateľstva. Za situácie absolútneho monopolu, neexistencie efektívnej konkurencie, utajených dodatkov k privatizačným zmluvám a riadenia firmy menšinovým akcionárom sa súkromný kapitál v Slovenskom plynárenskom priemysle má ako v žiadnej inej krajine. Nečudo, že si pochvaľuje partnerstvo so štátom, ktorý mu prenechal voľné pole pôsobnosti“.

Podľa Klubu 500 vydávať nehorázne zisky SPP za výsledky vkladu špecifického plynárenského know-how v situácii, keď akcionári inkasujú miliardy za to, že cez územie Slovenska vedú už desaťročia rúry s plynom, bez ich akejkoľvek zásluhy, je zlým vtipom. Rovnako ako neustále zdražovanie plynu, bez toho aby bola jasná nákupná cena a podmienky jeho získavania z Ruska“, uzavrel T.Gregor.