Klub 500 považuje za pozitívum vstup do EMR II

Čakáreň na euro je výzvou pre zodpovednú menovú politiku.
Klub 500 hodnotí pozitívne, že sa Slovenská republika stala členom európskeho mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Pre podnikateľov znamená skoré prijatie eura odstránenie kurzového rizika, umožní presnejšie dlhodobé plánovanie, odstráni náklady spojené so zaisťovaním kurzového rizika a zníži náklady na konverziu mien. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

„Vstup do európskeho mechanizmu výmenných kurzov odpúta slovenskú korunu od vplyvov okolitých mien. Napríklad kolísanie kurzov Sk v poslednom období viac ovplyvňovali poľské voľby a maďarský deficit, než základné ekonomické parametre ekonomiky. Čakáreň na euro je zároveň tlakom na súčasnú aj budúcu vládu, aby robili zodpovednú menovú politiku, zbytočne nerozhadzovali a nespúšťali infláciu. Pre exportne orientované podniky je potrebná stabilita a predvídateľnosť vývoja meny, aby mohli zvoliť správnu obchodnú politiku a boli konkurencieschopné“, zdôraznil T.Gregor.

Podľa neho podnikatelia považujú za priaznivé, že sa o vstupe do EMR II rozhodlo s istým predstihom. Zabránilo sa tým špekulačným kurzovým hrám a ekonomika získa viac času na prípravu zavedenia eura. Predpokladaný termín zavedenia eura – január 2009 je vyhovujúci. Stabilita spojená s členstvom v EMR II môže priniesť v budúcnosti aj ďalšie pozitívne efekty spojené s rastom ekonomiky.

„Očakávame, že Národná banka Slovenska (NBS) bude robiť naďalej takú politiku, ktorá zabráni príliš rýchlemu neodôvodnenému zhodnocovaniu koruny, aj keď v stanovenom 15%-nom rozpätí od parity. Môže sa totiž stať, že vstup do EMR II, by mohol zvádzať na príliš rýchle posilnenie koruny. V boji proti inflácii sa musí angažovať aj vláda a to napríklad kontrolou neprimeraného rastu cien energií a zneužívania postavenia prirodzených monopolov a dominantných hráčov na trhu “, uzavrel T.Gregor.