Klub 500 podporuje vyslanie zástupcov priemyslu do Bruselu

KLUB 500, Nobelová 18, 831 02 Bratislava
(združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)
Bratislava, 22.marca 2004 

Tlačová informácia

Klub 500 podporuje vyslanie zástupcov priemyslu do Bruselu

Stiahnutie materiálu Ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR z rokovania vlády, ktorý mal byť podkladom pre menovanie slovenských zástupcov do Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli, sa neudialo na základe iniciatívy Klubu 500. Slovenskí zamestnávatelia združení v Klube 500 však podporujú a presadzujú takých zástupcov zamestnávateľov, ktorí majú za sebou prax vo výrobnej sfére a majú podporu najväčších zamestnávateľských zväzov. Títo delegovaní zástupcovia musia mať podporu výrobnej a predovšetkým priemyselnej sféry, lebo rozhodnutia Bruselu bude potrebné hodnotiť najmä s ohľadom na podnikovú sféru a ekonomiku Slovenska. 
Konštatuje sa to v tlačovej informácii Klubu 500, združujúcom slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov, ktorú Hospodárskym novinám poskytol jeho výkonný riaditeľ Ing. Mgr. Tibor Gregor.