Klub 500 podporuje úsilie vlády na zmenu kvót oxidu uhličitého

Slovensko by malo využiť všetky možné spôsoby na to, aby presvedčilo Európsku komisiu o potrebe zvýšiť kvóty emisií oxidu uhličitého


Klub 500 so znepokojením vníma priebeh včerajších rokovaní ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka v Bruseli, ktorému predstavitelia Európskej komisie (EK) tlmočili, že snaha Slovenska o zmenu a prehodnotenie výšky kvót emisií oxidu uhličitého zatiaľ nie je reálna. Ako je známe, EK znížila v rámci Národného alokačného plánu na roky 2008 – 2012 množstvo vypúšťaného množstva oxidu uhličitého z nami navrhovaných 41,3 milióna ton na 30,9 milióna ton.
„Požiadavky Slovenska na opätovné prehodnotenie a zvýšenie kvót sú opodstatnené, pretože odstavením dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach nastane pre našu krajinu nepriaznivá situácia s dosahom najmä na energetiku. Chýbajúce jadrové zdroje budeme totiž musieť doplniť napríklad aj vyšším podielom vypúšťaných splodín z dvoch tepelných elektrární vo Vojanoch a Novákoch, čo bude mať priamy dosah na životné prostredie a potreba vyššieho množstva oxidu uhličitého je racionálna“, uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Argumenty komisára EK Stavrosa Dimasa, že „Brusel musí zachovať jednotný postoj voči všetkým krajinám Európskej únie“ v otázke redukcie skleníkových plynov nepovažuje Klub 500 za spravodlivé, pretože ani zďaleka nie všetky krajiny sa ocitli v takej situácii, ako Slovensko.
„Už zníženie kvót emisií na roky 2005 až 2007 o 5 miliónov ton ročne spôsobí slovenským podnikom pri cene 24 EURO za tonu oxidu uhličitého straty vo výške asi 15 miliárd korún. Aj preto Klub 500 jednoznačne podporuje snahu vlády využiť všetky možné spôsoby na to, aby EK ešte raz situáciu prehodnotila a zobrala do úvahy všetky špecifiká novej slovenskej reality“, zdôraznil Tibor Gregor a dodal, že podklady o množstve plánovaného množstva emisií oxidu uhličitého, ktoré spoločnosti členov Klubu 500 dodali príslušnému ministerstvu, reálne odrážajú ich potreby.