Klub 500 podporuje urýchlenie výstavby jadrových elektrární

Klub 500 víta a podporuje stanovisko Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), ktorá po prvý raz vo svojej 32-ročnej histórii vyzve na budúci týždeň vlády na celom svete, aby urýchlili výstavbu jadrových elektrární.
Na Slovensku totiž na začiatku roku 2007 bude chýbať asi 10 percent kapacity vyrobenej elektrickej energie v dôsledku odstavenia prvého z dvoch blokov jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach a po roku 2008 po odstavení aj druhého bloku tej istej elektrárne bude celkový výpadok predstavovať až štvrtinu súčasnej kapacity. Z exportéra elektrickej energie sa teda zo Slovenska v priebehu približne dvoch rokov stane krajina odkázaná na dovoz elektriny. Táto skutočnosť môže veľmi negatívne ovplyvniť cenový vývoj nielen v celom našom hospodárstve, ale prakticky vo všetkých oblastiach života.

Podľa Klubu 500 je aj preto jediným reálnym východiskom z novej situácie urýchlená dostavba dvoch blokov jadrovej elektrárne Mochovce, a to pokiaľ možno ešte v roku 2010, aby obdobie, počas ktorého budeme odkázaní na dovoz elektriny, bolo čo najkratšie. V tejto súvislosti Klub 500 vyzýva strategického partnera a väčšinového vlastníka Slovenských elektrární, taliansku spoločnosť ENEL, aby po každej stránke urýchlila svoj zámer dostavať Mochovce v čo najskoršom termíne, pretože zatiaľ ešte oficiálne nepotvrdila ani len predbežný termín dokončenia. 
Jadrová energia je v súčasnosti lacnejšia, čistejšia a bezpečnejšia, ako všetky ostatné druhy energie dostupné vo svete a Slovensko má všetky predpoklady na to, aby urýchlením výstavby nových jadrových zdrojov zabezpečilo energetickú bezpečnosť krajiny, ktorá je v najbližších mesiacov vážne ohrozená. Otázka bezpečnosti je dôležitá aj pre väčšinu našej populácie, čoho dôkazom je aj najnovší prieskum spoločnosti TNS SK, podľa ktorého až deväť ľudí z desiatich je na Slovensku presvedčených o tom, že energetická bezpečnosť je dôležitá pre udržanie rozvoja nášho hospodárstva.