Klub 500 podporuje NBS proti príliš rýchlemu posilňovaniu koruny

Pondelňajšie zníženie úrokových sadzieb Národnou bankou Slovenska (NBS) považuje Klub 500 za správny krok na pribrzdenie príliš rýchleho posilňovania slovenskej koruny (SKK). Podnikatelia zároveň oceňujú všetky doteraz vykonané opatrenia centrálnej banky na dosiahnutie tohto cieľa. Neprimerane rýchle zhodnocovanie koruny negatívne pôsobí na exportne orientované podniky a nie je podložené až tak výkonnosťou slovenskej ekonomiky, ako pozitívnymi očakávaniami investorov a prílevom špekulatívneho kapitálu. Konštatuje sa to v tlačovej informácii Klubu 500, ktorú masmédiám poskytol jeho výkonný riaditeľ Ing. Mgr. Tibor Gregor.
„Centrálna banka zohráva neoceniteľnú úlohu pri formovaní proexportného prostredia v ekonomike. Odmietame jej kritiku ako neopodstatnenú. Ak pri súčasných úrokových sadbách a po všetkých intervenciách, je kurz koruny voči euru pod hranicou 38 Sk, pýtame sa, kde by bol bez intervencií NBS a ak by bola kľúčová úroková sadzba ostala na hranici 6% a inflácia na úrovni cca troch percent?“, zdôraznil T.Gregor.
Ďalej poukázal na to, že exportné podniky sú schopné absorbovať iba určitú úroveň posilňovania SKK, zhruba na úrovni 3 percent ročne. Ešte začiatkom minulého roka stálo euro viac ako 41 Sk, v súčasnosti menej ako 38 Sk. Za posledné štyri mesiace sa koruna voči euru zhodnotila o cca 5%, pritom za prvé dva mesiace to boli cca dve percentá Rozdiel v raste produktivite slovenského hospodárstva a priemeru EU, ktorý by mal byť hranicou posilňovania, je tak pomaly vyčerpaný. Hrozí, že väčšinu zisku exportérov pohltia kurzové straty a následne vyvolajú vlnu prepúšťania. Na Slovensku je minimum firiem, ktoré majú vyrovnanú bilanciu z pohľadu nákup/export tak, aby sa ich kurz slovenskej koruny nedotýkal. Prílišná volatilita výmenného kurzu ohrozuje aj plnenie inflačných cieľov a záväzkov pre budúce zavedenie eura, povedal T.Gregor.
„Rizikový kapitál hrá na posilňovanie stredoeurópskych mien, hlavne českej a slovenskej koruny. Varovné signály vysiela aj zahraničnoobchodná bilancia. V tejto situácii je NBS inštanciou, ktorá upokojuje situáciu a garantuje určitú stabilitu makroekonomického prostredia. Preto je pre nás nepochopiteľné, že niektoré inštitúcie ju nechávajú v tomto snažení osamotenú a iba sa prizerajú na negatívny vplyv špekulatívneho kapitálu. Silná ekonomika sa nedá dosiahnuť neprimeraným posilňovaním slovenskej koruny, ale rozsiahlymi opatreniami, ktoré zabezpečia zvýšenie zamestnanosti, odstránenie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a vyrovnaný rozpočet SR“, uzavrel T.Gregor.