Klub 500 podporuje dostavbu Mochoviec, SE by mal podľa jeho členov získať ČEZ

Bratislava 8. septembra (TASR) – Klub500 podporuje posledné kroky ministra hospodárstva Pavla Ruska smerujúce k dostavbe jadrovej elektrárne v Mochovciach a nesúhlasí so spochybňovaním tejto dostavby. Na základe analýz dospeli členovia klubu k presvedčeniu, že najlepším partnerom pre Slovenské elektrárne (SE), a.s., a tým aj dostavbu Mochoviec, je česká spoločnosť ČEZ. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu500 Tibor Gregor.
„Vysoko si vážime postoj ministra hospodárstva, ktorý otvoril otázku dostavby jadrovej elektrárne Mochovce. Súhlasíme s jeho stanoviskom, že pri nedostavaní jadrovej elektrárne Mochovce by sme sa zaradili medzi krajiny, ktoré sú odkázané na dovoz elektrickej energie. To by viedlo k nárastu cien elektrickej energie, poplatkov a služieb. Sme prekvapení, že niektorí členovia vlády svojimi „opatrnými“ vyjadreniami spochybňujú dostavbu Mochoviec,“ uviedol Gregor.
Dodal, že podľa analýz, ktoré si dal Klub500 vypracovať k danej problematike, je pre SE najvhodnejším partnerom ČEZ. Jedným z hlavných argumentov je fakt, že sa bývalá československá energetika budovala ako jednotný celok. Firma prevádzkuje rovnaké typy jadrových i konvenčných zdrojov ako SE, má dobré odborné zázemie a pozná dokonale slovenské podmienky. Skúsenosti s dostavbou jadrovej elektrárne Temelín môže využiť pri dostavbe Mochoviec a má aj dostatočné kapacitné rezervy pre preklenutie obdobia medzi odstavením Jaslovských Bohuníc a nábehom nových kapacít z Mochoviec.
Nevýhodou ruského uchádzača RAO UES International je podľa Klubu500 jeho netransparentnosť a neistota, že rovnako ako v prípade Jukosu, môže ruský štát zasahovať do jeho hospodárenia a prípadne rovnako ho existenčne ohroziť. Taliansky Enel zas neprevádzkuje atómové elektrárne, ktoré sú na území Talianska podľa informácií klubu zakázané. „Iba nedávno sa mal tento zákaz zmeniť s tým, že môžu vlastniť jadrové zariadenia v zahraničí, nikto však nemôže garantovať, že nedôjde k zmene nálad v Taliansku a nebude to mať dopad aj na Slovensko. Dostavba Mochoviec s partnerom, ktorý nemá potrebné skúsenosti s jadrom, je nanajvýš riziková. Naproti tomu všetky tieto argumenty v prípade ČEZ odpadajú“, zdôraznil Gregor. Ďalej poukázal na to, že ČEZ má so SE spoločnú históriu výstavby zdrojových kapacít, vzájomnú znalosť trhu, vzájomne výhodnú štruktúru kapacít výrobných zdrojov, umožňujúcu ich optimálne využívanie.
Navyše podľa neho reálne existuje predpoklad zníženia cien elektrickej energie až o 20 % a rovnako reálnou sa javí možnosť trvale výhodnejších cien elektrickej energie pre podnikateľské prostredie v SR aj ČR. „Už teraz na základe praktických skúseností vieme, že ČEZ dodáva elektrickú energiu vo výhodnejších cenových reláciách ako konkurenti. Pri spojení je veľmi silný predpoklad komplexného využívania potenciálu Slovenských elektrární optimálnym využívaním zdrojov obidvoch spoločností“, uzavrel Gregor.