Klub 500 nesúhlasí s pokusmi o zavedenie ľahko zneužiteľného zákona

(Bratislava, 16. mája 2014) Majitelia firiem s viac ako 500 zamestnancami, združení v Klube 500, opätovne ostro protestujú proti pripravovanému zákonu o priamej trestnoprávnej zodpovednosti firiem. „Nie sme proti postihovaniu nepoctivých podnikateľov, sme však proti tomu, aby sme pripravovali zákony veľmi ľahko zneužiteľné proti tým poctivým,“ uviedol predseda Klubu 500 a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták.

Predkladateľ zákona – Ministerstvo spravodlivosti SR navyše samo priznáva, že takáto zodpovednosť „do značnej miery narúša princípy kontinentálneho modelu trestného práva“. Zákon v tejto podobe je podľa Klubu 500 veľmi ľahko zneužiteľný v konkurenčnom boji. „Na Slovensku, kde 70% obyvateľov neverí súdom a ešte stále nie sme v stave, keď platia zákony rovnako pre každého, dávame orgánom činným v trestnom konaní do rúk veľmi ľahko zneužiteľný nástroj,“ povedal predseda Klubu 500 Vladimír Soták. Podľa neho treba v prvom rade zabezpečiť, aby si polícia, prokuratúra a súdy robili svoju prácu tak, ako im to káže zákon. „Neobjavujme koleso, nehľadajme skratky a nezľahčujme si úlohy nezmyselnými zákonmi, s ktorými nesúhlasí nikto od podnikateľov až po advokátsku komoru“, uzavrel Vladimír Soták.

Výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor dodáva, že už v roku 2010 pri zavedení dnes platnej nepriamej trestnoprávnej zodpovednosti rezort spravodlivosti uviedol, že „zavedenie priamej zodpovednosti firiem nie je prípustné vo vzťahu k zásade individuálnej zodpovednosti za zavinenie“. Klub 500 preto upozorňuje, že takýto zákon umožní vykonštruované stíhania firiem a zmocnenia sa ich majetku cez systém sankcií. „A to platí pre všetky firmy, od priemyslu až po médiá“, uzavrel Tibor Gregor.