Klub 500 odmieta neodborné a politické vyjadrenia predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita

(Bratislava 25.7.2014). Klub 500 vyjadruje pohoršenie nad vyjadreniami predstaviteľov strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka a Jany Kiššovej k návrhu na udelenie investičných stimulov pre spoločnosť Duslo, a.s. Šaľa. Namiesto toho, aby uvedení politici privítali , že slovenská ekonomika vďaka rozhodnutiu vlastníka spoločnosti neinvestovať v Nemecku ale na Slovensku získa významnú investíciu vo výške 300 mil. eur, označili dané rozhodnutie ako „pľuvanec do tváre všetkým daňovým poplatníkom tohto štátu“. Je zarážajúce s akou ľahostajnosťou prehliadnu skutočnosť, že v tomto konkrétnom prípade ide o zachovanie ďalšej existencie podniku založeného v roku 1958.

Pýtame sa, či si pán Sulík uvedomuje, akými čiastkami spoločnosť každoročne prispieva k napĺňaniu slovenského štátneho rozpočtu ako aj rozpočtov zdravotných a Sociálnej poisťovne a o aké čiastky by v prípade rozhodnutia investovať v Nemecku Slovensko prišlo? A to nehovoríme o stovkách subdodávateľov s tisíckami zamestnancov z radov malých a stredných podnikov, na ktorých sa pán Sulík s radosťou odvoláva, ktorí sú existenčne závislí na spolupráci so spoločnosťou Duslo, a.s.

Klub 500 sa týmto pána Sulíka pýta, či pľuvancom do tváre daňových poplatníkov nebolo schválenie investičnej pomoci spoločnosti Gallai&Wolff v roku 2011, predloženú ministrom hospodárstva za SaS p. Miškovom, voči ktorej Klub 500 ostro protestoval. V tomto prípade išlo o poskytnutie 50%-nej štátnej pomoci pre investora, ktorý má na Slovensku svojho priameho konkurenta, čím bol priamo ohrozený domáci výrobca s dlhoročnou tradíciou. Klub 500 pritom v tomto konkrétnom prípade vyjadril podozrenie z podvodu, keďže v konečnom dôsledku malo ísť o presun výroby z jednej časti Slovenska do druhej, ktorý však bol deklarovaný ako nová investícia rakúskeho investora. V tomto konkrétnom prípade nominantov strany SaS pána Miškova a Chrena od schválenia pomoci neodradili ani informácie o podaní trestného oznámenia bývalých slovenských spoločníkov rakúskeho „investora“ (pre podozrenie zo spáchania podvodu) a vydaní predbežného opatrenia súdu na nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorý mal byť predmetom investície v Klenovci. Po troch rokoch sa však potvrdili výhrady Klubu 500 o, podľa názoru Klubu 500, podvodnom zámere investora a slovenská dcéra rakúskej firmy Gallai & Wolff smeruje do konkurzu, pričom spôsobené škody ktoré nezodpovedné konanie vtedajších predstaviteľov ministerstva hospodárstva pri presadzovaní investičných stimulov sa ešte len budú vyčísľovať.

Je nám veľmi ľúto, že politici bez akejkoľvek zodpovednosti za svoje konanie a rozhodnutia svojimi vyjadreniami a skutkami priamo škodia Slovensku a jeho ekonomike. Pán Sulík ako novozvolený europoslanec by sa mal namiesto neodborných, populistických a ekonomike škodiacich vyjadrení sústrediť na štúdium pripravovanej legislatívy EU a pripravovaním odborných stanovísk a návrhov, ktoré budú v prospech slovenskej a európskej ekonomiky,

Predstavitelia Klubu 500 vyjadrujú želanie, aby vystúpenia pána Sulíka na pôde Európskeho parlamentu boli odborne fundované, vecné a s národohospodárskym rozmerom (ktorý však chýbal jeho vystúpeniu pri príležitosti Slovenského dňa v Miláne)