Klub 500 nesúhlasí s výstavbou luxusných domov pre manažérov KIA

Kupovanie zahraničných investorov nemá hraníc

Klub 500 zásadne nesúhlasí s navrhovaným riešením Ministerstva hospodárstva SR na výstavbu ubytovacích kapacít pre zahraničných investorov prichádzajúcich na Slovensko, v súvislosti s investíciou KIA. Projekt s nákladmi 1,166 miliardy Sk, predpokladá založenie spoločnosti na výstavbu a prevádzkovanie 75 rodinných domov, club housu, parkoviska, štyroch tenisových a dvoch asfaltových ihrísk neďaleko Bratislavy. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

„Nevidíme dôvod výstavby ubytovacích kapacít a to ešte v najdrahších lokalitách v okolí Bratislavy. Závod Kia bude stáť v Žiline a tam by mali byť aj manažéri ubytovaní. Zásadne však nesúhlasíme s tým, aby štát vôbec pre investorov budoval nejaké ubytovacie kapacity a na vlastné náklady ich prevádzkoval. Neprípustné je aj to, že po 5 rokoch stratového užívania si celý komplex odkúpia za cenu o 20% nižšiu ako obstarávacie náklady“, konštatoval T.Gregor.

Poukázal pritom na rast indexu obstarávacích cien stavieb a tak každá nová nehnuteľnosť v Bratislave bude mať po piatich rokoch podstatne vyššiu hodnotu. A to ešte Slovensko bude v Eurozóne, čo zvýši ceny nehnuteľností. Pritom požiadavku investorov na sústredenie manažérov na jednom mieste by celkom dobre splnil aj nákup bytov v jednom bytovom dome.

„S hrôzou zisťujeme aké ďalšie dodatočné utajené výdavky sa vynárajú v súvislosti s príchodom zahraničných investorov. Pri nákladoch 15 miliónoch Sk, pripadajúcich na jeden dom, ide o sociálny program v štýle hollywoodskych hviezd. Na ten však prispejú svojimi daňami všetci obyvatelia Slovenska. V čase, keď sa na prevádzku školy pre nepočujúce deti skladajú sponzori, keď v niektorých školách prváci chodia v zime potme na dvojzmennú prevádzku, keď chýbajú prostriedky na dostavbu Národného divadla, sa rozhadzujú stámilióny pre 75 zahraničných manažérov. 

Dodal, že neprípustná je aj skutočnosť, že zahraniční investori budú počas 5. rokov hradiť len 20% celkových nákladov na služby, údržbu a správu všetkých objektov. Slovenskí podnikatelia tento prípad považujú za ďalší príklad nerovnosti podpory podnikania domácich a zahraničných investorov. Zásadne preto nesúhlasia s budovaním ubytovacích kapacít pre žiadnych zahraničných investorov. Investori predsa dostali dostatočné stimuly na to, aby si zabezpečili ubytovanie svojich pracovníkov. „V prípade ak Vláda SR s investorom uzatvorila takýto záväzok budeme požadovať vypísanie podobných motivačných programov aj pre domácich podnikateľov,“ uzavrel T.Gregor.