Klub 500 navrhuje zníženie daní z benzínu a nafty o 2,50 na liter

Podnikatelia vyzývajú Vládu SR na zníženie spotrebnej dane z palív

Klub 500 sa pripája k výzve Česmadu Slovakia Vláde SR, na zníženie spotrebných daní z pohonných látok. Podnikatelia vyzývajú vládu, aby sa vážne zaoberala neúnosnou situáciou okolo vysokých cien benzínov a nafty a znížila od 1. októbra spotrebnú daň z benzínov a nafty o 2,50 Sk na liter. Pre zamedzenie nepremietnutia zníženia dane do konečných cien pre spotrebiteľa, by mala vláda súčasne rokovať s dominantným hráčom na trhu – rafinériou Slovnaft, o možnosti sankcionovať takéto správanie zavedením cenovej regulácie. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Mgr. Ing. Tibor Gregor.
„Vysoké ceny palív majú za následok aj zvýšený výber DPH z nich, s ktorým sa pôvodne nepočítalo. Preto by bolo spravodlivé vrátiť motoristom minimálne tieto nadmerné výbery. Neohrozí sa tým štátny rozpočet, ani neporušia odporúčané sadzby Európskej únie. Ministerstvo financií má zároveň v kompetencii opatrenia, ktoré zaručia premietnutie znížených daní do cien. Pokiaľ to rafinérie neurobia, mala by nasledovať cenová regulácia – so stanovením maximálnej miery zisku“, navrhol T. Gregor.
Poukázal pritom na najnovší vývoj v Maďarsku, kde premiér Ferenc Gyurcsany 11.septembra navrhol zníženie dane z palív a požiadal MOL, aby toto zníženie plne premietol do cien. Rafinérska spoločnosť MOL to prisľúbila. Keďže ide o rovnakého dominantného hráča na maďarskom aj slovenskom trhu, kde MOL kontroluje väčšinu akcií Slovnaftu, ponúka sa obdobné riešenie aj pre Slovensko. ,,Veríme, že Slovnaft a jeho maďarský vlastník MOL by išli sami proti sebe, keby neprisľúbili a hlavne nezrealizovali zníženie cien pre konečného spotrebiteľa, ak by vedeli, že budú nasledovať sankcie v podobe regulovaných cien, cenových kontrol a pod.“, konštatoval T. Gregor.
Ďalej poukázal na to, že k zníženiu spotrebných daní z palív už pristúpilo Poľsko a zvažuje to aj Taliansko. Francúzsko prisľúbilo vrátiť časť vybraných daní a vláda zároveň pohrozila spoločnostiam Total a BP zavedením špeciálnej dane, načo sa rozhodli znížiť ceny benzínu a nafty. Rekordný rast svetových cien ropy, sprevádzaný drastickým zvyšovaním cien ropných produktov na slovenskom trhu sa musí odraziť aj na slovenskej ekonomike a je krátkozraké tešiť sa, že zatiaľ inflácia nerastie nad očakávanú hranicu.

„Vyťahovanie aktív z firiem a ich naháňanie do vrecák monopolných energetických hráčov a prostredníctvom daní aj do štátneho rozpočtu, sú protireformnými krokmi. Historicky najvyššie zisky Slovnaftu, SPP, energetických podnikov, či súbežne s tým najvyšší výber daní z palív, sú krátkozrakými krokmi poškodzujúcimi rozvoj ostatných firiem, aj obyvateľstva. Ide o neprípustné obohacovanie, ktoré sa onedlho prejaví na stratách prepravných firiem, osobných dopravcov, energeticky náročnejších výrobách, na znížení konkurencieschopnosti a ziskovosti firiem a premietne sa to aj do cien a inflácie“, upozornil T. Gregor.