Klub 500 čaká od novej vlády zlepšovanie podnikateľského prostredia

Vymenovanie novej Vlády SR podnikatelia združení v Klube 500 plne rešpektujú. Očakávajú, že politická vôľa víťaza volieb SMERU a jeho koaličných partnerov SNS a HZDS zostaviť vládu, sa odrazí v zodpovednom a transparentnom výkone funkcií pre vývoj krajiny. Klub 500 ďalej očakáva , že nová vláda bude pokračovať v zlepšovaní podnikateľského prostredia, ktoré je základom na zvyšovanie zamestnanosti a zlepšenie postavenia pracujúcich. Informoval o tom predseda Klubu 500 Ing. Vladimír Soták.

„Od novej vlády ďalej očakávame, že dospeje k rozhodnutiam o zrovnoprávnení domácich a zahraničných podnikateľov a zrovnoprávneniu subjektov pre čerpanie fondov EÚ. Veríme, že Vláda bude venovať rovnakú pozornosť rozvoju všetkých regiónov Slovenska, prehodnotí pre Slovenskú republiku nevýhodné rozhodnutia predchádzajúcej vlády – najmä tie o odstavení Jaslovských Bohuníc“, vyhlásil V. Soták. 

Zároveň dodal, že podnikatelia veria, že nová vláda zverejní všetky podmienky a výhody, vrátane tajných dodatkov zmlúv, ktoré získali zahraniční investori na Slovensku. Podnikatelia podporujú aj myšlienku prehodnotenia postavenia špeciálneho súdu.

„Klub 500 bude aj naďalej vyvíjať aktivity vedúce k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku a vytváraniu nových pracovných miest, bude sledovať novú legislatívu a dávať k nej kvalifikované stanoviská. Považujeme za svoju povinnosť pri tom intenzívne komunikovať s novou administratívou“, uzavrel V.Soták.