Dostavanie Mochoviec je základom energetickej bezpečnosti

Podnikatelia negatívne vnímajú kľučkovanie Enelu pri Mochovciach


Dostavba Jadrových elektrární (JE) v Mochoviach je v strednodobom výhľade základným predpokladom energetickej bezpečnosti Slovenska. Vládou schválená energetická politika, ktorá s tým záväzne nepočíta, je proti záujmom štátu, regiónov, občanov i podnikateľov. Klub 500 preto veľmi negatívne vníma snahu talianskej spoločnosti Enel, ktorá sa ako víťaz privatizačného tendra Slovenských elektrární (SE), a.s., snaží zahmlievať dostavbu Mochoviec a usiluje sa o rôzne zmeny a úľavy, ku ktorým by sa mal zaviazať štát. Na tlačovej besede Klubu 500 na to upozornil jeho predseda Ing. Vladimír Soták.
,,Predchádzajúci minister hospodárstva Pavol Rusko verejne deklaroval, že dostavba Mochoviec je prvoradým zámerom privatizácie, že podporí len takého uchádzača ktorý sa zaviaže k dostavbe EMO tak, aby Slovensko bolo aj naďalej sebestačné vo výrobe elektriny. V súčasnej dobe sme však svedkami, že štát ustupuje od tejto podmienky a spoločnosť Enel k dostavbe nemieni zaviazať. Považujeme to za ďalšie porušenie podmienok tendra. Podľa nášho názoru by mal štát zrušiť celý tender a vypísať nový, pretože Enel sa nespráva ako seriózny partner. Od vyhlásenia výsledkov tendra sa snaží o zmeny jeho podmienok. Svedčí o tom aj zverejnenie častí investičného plánu z 12. júla 2005, v ktorom sa na investície tejto talianskej spoločnosti mali poskladať všetci odberatelia v garantovaných cenách a poplatkoch“, vyhlásil V.Soták 
Dodal, že aj posledné zverejnené úľavy, ktoré dostal Enel od vlády svedčia o jeho neserióznosti a sú porušením podmienok tendra. ,,Je škandalózne, ak v tendri mali jednotliví uchádzači v predložených ponukách zohľadniť nevýhodné zmluvy s jednotlivými odberateľmi a teraz víťazovi vláda svojim vplyvom v štátnej SEPS zabezpečí úľavy vo výške takmer pol miliardy Sk. A to nehovoríme o ďalších medializovaných úľavách vo forme zrýchleného odpisovania a daňových úľavách. Ak si už teraz Enel vynucuje neštandardne podmienky, ako sa potom bude správať, keď bude mať dominantné postavenie na slovenskom trhu?“, spýtal sa V.Soták
,,Žiadame Vládu SR aby podobne, ako tomu bolo v prípade privatizácie letísk, vrátila k tendru a uložila Enelu aj ČEZu predložiť novú ponuku na privatizáciu SE, a.s. s jednotným technickým zadaním. Zároveň žiadame Vládu, aby zmenila privatizačného poradcu, nakoľko tento podľa nášho názoru jednoznačne nezvládol privatizačný proces. “, vyhlásil V.Soták
V.Soták ďalej poukázal na samostatný problém, ktorým zostáva odstavenie bloku V1 v Jaslovských Bohuniciach. Na tento nezmyselný záväzok SR budú slovenskí odberatelia doplácať ročne sumou viac než 11 miliárd Sk. To je dôsledok odstavenia najlacnejšieho výrobného zdroja SE. Pokiaľ v roku 2003 tvorili priemerné náklady na 1MWh v SE, a.s. 1.760,- Sk, po odstavení Bohuníc bude priemerná cena 1MWh SE, a.s. viac než 2.100,- Sk. Pri zohľadnení ďalšieho cenového nárastu, ktorý bude vyvolaný v dôsledku rastu cien z titulu dovozu – rastom dopytu, sa celkový dopad na spotrebiteľov môže vyšplhať na takmer 25 miliárd Sk ročne!
Uvedomujúc si tieto skutočnosti Klub 500 dospel k záveru a žiada Vládu SR a Národnú radu Slovenskej republiky aby prehodnotili energetickú politiku, vypracovali žiadosť na Európsku komisiu, ktorú určite podnikateľská sféra podporí o zmenu termínu odstavenia V- 1, pretože je to v záujme Európskej únie. Európska únia v súčasnosti nedisponuje dostatočným množstvom kapacít na výrobu elektrickej energie a musí svoju energetickú pozíciu do budúcna zabezpečiť novými investíciami.
Pritom Slovensko nedisponuje dostatočnou kapacitou cezhraničných profilov, takže sa v súčasnosti chýbajúci objem elektriny ani nedá doviesť. To si vyžiada nemalé investície, ktoré znova odberateľ zaplatí v cenách a poplatkoch. Tento nárast cien bude pre mnohé podnikateľské subjekty likvidačný a je preto je na mieste výzva pre politikov, aby urobili všetko preto, aby sa V 1 neodstavili. V súčasnosti je téma energetickej bezpečnosti otázkou č.1 v EÚ (ale aj v rámci svetovej energetiky, čo konštatovali závery 19. Svetového energetického kongresu v Sydney v roku 2004) a Slovensko má príležitosť urobiť veľmi významný krok k zabezpečeniu svojej energetickej bezpečnosti a prispieť k energetickej bezpečnosti EU, uzavrel V. Soták