Vzniklo Združenie priemyselných odberateľov energie

KLUB 500, Nobelova 18, 831 02 Bratislava
(združujúci slovenských vlastníkov podnikov nad 500 zamestnancov)
12.mája 2004

Tlačová informácia
Bez odberateľov by nebol trh s energiou

Vzniklo Združenie priemyselných odberateľov energie

Z iniciatívy Klubu 500 a Asociácie energetických manažérov sa v stredu 12.mája 2004 konala v Bratislave zakladajúca schôdza Združenia priemyselných odberateľov energie. Ambíciou je združiť 50 priemyselných odberateľov, ktorí by predstavovali objem odberu minimálne na úrovni 1/4 – 1/3 spotrebovanej energie na Slovensku. Informoval o tom výkonný riaditeľ Klubu 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor.

,,Priemyselní odberatelia energie sú účastníkmi energetického trhu, bez ktorých tento trh nemôže jestvovať. Oni sú financovateľmi tohto trhu, bez ich záujmu kúpiť energiu by nebol dôvod na jej výrobu, prenos a distribúciu a vôbec nie na obchod s energiou. Záujmom zakladateľov je vytvoriť akčné profesijné združenie na presadzovanie svojich záujmov. Nielen preto, že združenie je účastníkom pripomienkovania regulačných metód, podľa navrhovanej modernej energetickej legislatívy, ale najmä preto, aby váhu priemyselných odberateľov energie zodpovedne rešpektovali všetci tí, ktorí zabezpečujú slovenskou ústavou zaručený prístup každej osoby k energii“, zdôraznil T.Gregor.

Ďalej poukázal na to, že v členských krajinách Európskej únie a vo väčšine pristupujúcich krajín presadzujú záujmy priemyselných odberateľov energie na energetickom trhu ich profesijné združenia. Zjednocuje ich rovnaký záujem, ktorý je vlastný charakteru postavenia priemyselného odberateľa energie na energetickom trhu. Združenia priemyselných odberateľov vytvárajú rovnocenného partnera orgánom štátnej správy zodpovedným za úpravu pravidiel energetického trhu (ministerstvu – ústrednému orgánu štátnej správy, ktorý vytvára všeobecný podnikateľský priestor a zodpovedá za realizáciu energetickej politiky a energetickému regulátorovi, ktorý vytvára v prirodzene monopolnom prostredí podmienky pre odberateľov blízke konkurenčným – trhovým).

Členské krajiny EU majú v 16 z 25 krajín (do 31.4.2004 v 13 z 15) združenia priemyselných odberateľov energie. V rámci štruktúry európskych inštitúcií pôsobí medzinárodná federácia priemyselných odberateľov energie IFIEC – Europe so sídlom v Bruseli. Slovensko je krajinou, ktorá doteraz nemala založené profesijné združenie priemyselných odberateľov energie na základe jednotiaceho presadzovania svojich záujmov.