Znižovanie odvodov pre zamestnancov je krok správnym smerom

Klub 500 víta snahu predstaviteľov vládnej koalície komunikovať so zamestnávateľmi na tému zníženia odvodového zaťaženia zamestnancov. Ďalší priestor na znižovanie vidí najmä pri zamestnancoch s nízkymi príjmami. 

Práve záujem koaličných partnerov o komunikáciu so zamestnávateľmi viedol k prijatiu prvých opatrení, ktoré čiastočne znižujú daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov formou oslobodenia 13. a 14. platov od zdravotných odvodov. Za významný prvok tohto opatrenia považujeme ich oslobodenie od sociálnych odvodov a dane z príjmov v nasledujúcich rokoch.

Klub 500 verí, že komunikácia so zamestnávateľmi bude pokračovať aj naďalej a jej výsledkom bude návrh opatrení, ktoré znížia celkové daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov. Po vzore okolitých krajín vidíme priestor najmä priestor v zásadnom znížení daňovo-odvodového zaťaženia nízkopríjmových skupín zamestnancov.

Len intenzívnou komunikáciou predstaviteľov vlády so zamestnávateľmi je možné očakávať návrhy opatrení, ktoré zabezpečia trvalý ekonomický rast. Klub 500 je pripravený v takejto komunikácii pokračovať s cieľom nastaviť stabilný a udržateľný systém daní a odvodov, bez neustálych zmien.

Klub 500_TS_Znižovanie odvodov