Zlepšenie kvality vzdelávania

rádio LUMEN, dátum: 12.03.2015

Zlepšenie kvality vzdelávania

Alžbeta PAULÍKOVÁ, moderátorka
——————–
Zákon nerieší to najpodstatnejšie, čím je zlepšenie kvality a podmienok odborného vzdelávania na Slovensku, myslí si to Klub 500. Združenie slovenských vlastníkov spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami, kritizuje ďalšie prenesenie kompetencií a zodpovednosti štátu na 12 privátnych, materiálne a personálne na tento účel nevybavených organizácií. Pokračuje predseda Klubu 500 Vladimír Soták.

Vladimír SOTÁK, predseda Klubu 500
——————–
Podstatné je, či si spoločnosť chce uvedomiť, že nadišiel čas, keď sme vyčerpali zdroje odborne pripravených vzdelaných ľudí, či už na úrovni strednej alebo na úrovni vysokých škôl. Ja len upozorňujem, že zo zákona podľa ústavy za toto je zodpovedný štát.

redaktorka
——————–
Po viac ako 2,5 roku príprav zákona bola schválená verzia, ktorá je podľa ministra školstva Juraja Draxlera kompromisom. Uviedol, že za tento návrh sa postavili rozhodujúce zväzy a združenia, rovnako ako aj bilaterálne obchodné komory. Poslanci k tomuto zákonu schválili aj pozmeňujúce návrhy. Tréneri športových škôl, korepetítori a zahraniční lektori budú mať nárok na 8-týždňovú dovolenku, tak ako učitelia.