Zavedenie zimného času môže uškodiť slovenskému cestovnému ruchu

Striedanie letného a zimného času dnes už nemá dopad na energetickú efektivitu priemyslu a neplní tak pôvodný zámer, kvôli ktorému bol v minulosti zavedený. Ponechanie zimné času by však malo výrazné negatívne dopady na oblasť cestovného ruchu.

Podľa Klubu 500 dnes už striedanie zimného a letného času nemá pre podniky ekonomický význam, kvôli ktorému bol pôvodne zavedený. Vplyv na spotrebu energie podniku sú dnes minimálne a zrušenie striedania času je podľa Klubu 500 v zásade rozumný krok. Návrh Ministerstva práce, podľa ktorého by si Slovensko po ukončení striedania ponechalo zimný čas by však malo výrazné negatívne dôsledky na oblasť cestovného ruchu.

„Menej slnečného svitu počas dňa a skorší západ slnka budú mať priamy vplyv na to, ako budú ľudia tráviť svoj voľný čas. Oblasť cestovného ruchu na Slovensku by mohla prísť o značnú časť príjmov,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Podiel cestovného ruchu na HDP dnes predstavuje asi 3 percentá a v posledných rokoch sa postupne zvyšuje. Zavedenie zimného času by jeho rast mohol výrazne utlmiť.

Podľa návrhu smernice Komisie majú členské štáty právo rozhodnúť sa, či ostanú pri letnom, alebo zimnom čase. Je preto nutné, aby sa štáty minimálne v stredoeurópskom priestore dohodli na jednotnom postupe. „Nekoordinovaný postup krajín by mohol malej otvorenej ekonomike, akou Slovensko je, uškodiť. Narušila by sa logistika, či cezhraničné fungovanie informačných systémov, omnoho zložitejšia by však bola ja každodenná komunikácia,“ uzatvára Gregor.

Klub 500_TS_Zavedenie zimného času